PL EN


2016 | 280 | 143-156
Article title

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacyjności

Content
Title variants
EN
Innovations cooperation of smalland medium-sized enterprises with external subjects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród wielu form współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi na uwagę zasługuje współpraca w zakresie innowacyjności. Tę formę współpracy powinny podejmować w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, które w gospodarce polskiej odznaczają się niskim potencjałem innowacyjnym. W opracowaniu omówiono zakres oraz bariery współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z instytucjami naukowymi.
EN
The paper presents the role of innovation cooperation of small- and mediumsized enterprises. The author pay attention of the field and barriers of innovations cooperation of small- and medium-sized enterprises with scientific institutions. The paper was prepared based on empirical research including 505 managers from small- and mediumsized firms in Poland.
Year
Volume
280
Pages
143-156
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Innowacjami
References
 • Baczko T. (red.) (2012), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, INE PAN, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna w Polsce. Informacja sygnalna (2014), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, październik.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), GUS, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), GUS, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 (2015), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • Grudzewski W., Heiduk I. (2008), Zarządzanie innowacjami. Zaawansowane technologie i wyzwanie dla konkurencyjności, Difin, Warszawa.
 • Jasiński A.H. (2014), Innowacyjność polskiego przemysłu [w:] A. Kamińska (red.), Innowacyjność, Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Placet, Warszawa.
 • Nauka i technika w roku 2011 (2012), GUS, Warszawa.
 • Nauka i technika w roku 2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • OSLO Manual (2005), Guldelines for Collectin and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/ Eurostat, Paris.
 • Poznańska K., Kraj K.M. (2015), Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacje. Umiędzynarodowienie, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie roku 2012 (2013), MG DPiA, nr 1, Warszawa.
 • Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie roku 2011 (2012), MG DPiA, nr 1, Warszawa.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r, Dziennika Ustaw nr 173, poz. 1807.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a4a5d34f-4240-4911-b27c-685a599eb184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.