PL EN


2017 | 341 | 144-158
Article title

Finansowe uwarunkowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Financial conditions for the local governement units development on the example of Silesian Voivodeship municipalities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie finansowe uwarunkowania rozwoju gmin województwa śląskiego w latach 2010-2015. W tym względzie poddano ocenie poziom nadwyżki operacyjnej określającej potencjalne możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wskazano jej udział w dochodach ogółem. Przeanalizowano również wskaźnik samofinansowania, a także operacyjną i całkowitą zdolność do rozwoju, które informują o rzeczywistych możliwościach finansowania nakładów inwestycyjnych z wypracowanej nadwyżki wolnych środków finansowych. Ponadto poddano badaniu wydatki inwestycyjne i dochody umożliwiające realizację przedsięwzięć rozwojowych.
EN
In the paper there is an evaluation of financial conditions for the development of local governments in the Silesian Voivodeship in 2010-2015. Therefore it examines the level of operating surplus that defines potential financing opportunities for investment projects, indicates its share in the municipalities’ total income, analyzes a selffinancing indicator, as well as operational and total capacity for development which informs about the real possibilities of finansing investment expenditures from achived surplus of free funds. Moreover it investigates investment spendings in local selfgovernments and income which enables implementation of development projects.
Year
Volume
341
Pages
144-158
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Czempas J. (2013), Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dylewski M., Filipiak-Dylewska B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Kogut-Jaworska M. (2011), Źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kokot-Stępień P., Krawczyk P. (2016), Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej gmin województwa śląskiego w latach 2008-2014, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3, cz. 1.
 • Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [w:] A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Łukomska-Szarek J. (2014), Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju samorządów terytorialnych państw Grupy Wyszehradzkiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 326.
 • Misterek W. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Włodarek J. (2014), Zmiany potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 115.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 (2015), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Zawora J. (2014), Ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej gmin województwa podkarpackiego na tle kraju, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39.
 • [www 1] http:// www.bdl.stat.gov.pl (dostęp: 25.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a4a7ca8f-03f8-475e-8d01-e0ecbcedd267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.