PL EN


2018 | 349 | 47-56
Article title

Wpływ reklamy i rówieśników na wolność wyboru przy zakupach dla dzieci

Content
Title variants
EN
Environmental and advertising impact on freedom of choice of shopping for children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powszechny dostęp do internetu oraz wszechobecna reklama wpływa w ogromny sposób na dziecięcy system wartości. Obszerne, międzynarodowe badania, dotyczące nastawienia i relacji dzieci w wieku 9-14 lat, pokazały, że dwa największe marzenia tej grupy to bogactwo i sława. Ale pokusie „bycia takim jak z reklamy” ulegają także rodzice, którzy aprobują wybory swych dzieci dokonywane często pod presją rówieśników.
EN
Universal access to the Internet and ubiquitous advertising influences on the child value system. Extensive international studies on the attitudes and relationships of children aged 9-14 show that the two biggest dreams of this group are wealth and fame. But the temptation to be as it is in the advertisement concerns both children and their parents who approve their children’s choices which are often done under the pressure of their peers. Those who approve of their children's choices are often under pressure peers. The purpose of this study is to indicate on the basis of literature research and own surveys the following aspects: 1) the importance of children influence on purchasing decisions made by parents; 2) influence on children's choices made by suppliers of goods and services through marketing activities (mainly advertising) and what is the impact of the environment (other children) on these choices.
Year
Volume
349
Pages
47-56
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Marketingu
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Marketingu
References
 • Anuszewska I. (2009), Profil młodych konsumentów, „Marketing w Praktyce”, nr 5.
 • Balicki A. (2002), Analiza rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk.
 • Bryła M., Kulbacka E., Maniecka-Bryła I. (2011), Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne, „Hygeia Public Health”, nr 46(2).
 • Budzanowska-Drzewiecka M. (2011), Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez młodych konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Gryżenia K. (2014), Prawo i etyka czynnikami kształtującymi wolność osoby ludzkiej, „Logos i Ethos”, nr 2(37).
 • Jankowski M. (2009), Mało lat, duże wymagania, „Marketing w Praktyce”, nr 5.
 • Maison D., Rudzińska J. (2009), Jak z pieniędzmi radzą sobie dzieci? „Marketing w Praktyce”, nr 5.
 • Moschis G.P., Moore R.L. (1979), Decision Making among the Young: A Socialisation Perspective, „Journal of Consumer Research”, Vol. 6.
 • Oczachowska A. (2011), Młody konsument w świecie emocji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Patrzałek W. (2014), Konsument wobec wyzwań współczesnych mega trendów, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(351).
 • Spence G. (1998), Jak skutecznie przekonywać, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Tkaczyk S., Kołuda J. (2013), Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” Administracja i Zarządzanie, nr 97.
 • Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(6).
 • Zalega T. (2016), Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 46(2).
 • Zwierzchowska K., Umiński S. (2009), Ciekawszy świat z reklamy, „Marketing w Praktyce”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a4d38721-de1b-4401-9506-341dd66ed169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.