Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 314 | 61-79

Article title

Local culture in supra-local perspective of local development strategic governance of Polish small towns

Authors

Content

Title variants

PL
Kultura lokalna w ponadlokalnej perspektywie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents how local authorities of Polish small towns perceive and form at the strategic level, these supra-local relations of their towns, which are connected with local culture. The article begins with key categories explanation: local system (LS), local development (LD), local culture, supra-local relations of local system, local development strategic governance (LDSG) and its supra-local perspective. The next part presents rationale, objects, goals, questions, methods of research and information sources. It is followed by discussing the research results divided into 4 parts, corresponding to types of supra-local relations of local systems and activities for their pro-developmental formation.
PL
Artykuł prezentuje jak władze Polskich małych miast postrzegają i kształtują na poziomie strategicznym te ponadlokalne relacje ich miast, które związane są z lokalną kulturą. Na początku wyjaśniono kategorie kluczowe: układ lokalny, rozwój lokalny, kultura lokalna, ponadlokalne relacje układu lokalnego, zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, ponadlokalna perspektywa tego zarządzania. W dalszej części zaprezentowano przesłanki, obiekty, cele, pytania, metody badawcze oraz wykorzystane źródła informacji. Następnie przedstawiono wyniki badań dzieląc je na cztery części odpowiadające czterem rodzajom ponadlokalnych relacji układu lokalnego i działaniom prowadzonym w celu ich prorozwojowego kształtowania.

Year

Volume

314

Pages

61-79

Physical description

Contributors

 • Wrocław University of Economics. Faculty of Economics, Management and Tourism. Regional Economy Department

References

 • Bartkowski J., Kowalczyk A., Swianiewicz P. (1990), Strategie władz lokalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bartosz A. (2011), Dziedzictwo kulturowe − droga nowoczesności, „Małopolskie Studia Regionalne”, nr 1(21), pp. 33-36.
 • Bayliss D. (2004), Ireland’s Creative Development: Local Authority Strategies for Cultureled Development, “Regional Studies”, No. 38(7), pp. 817-831.
 • Brol R. (1998), Rozwój lokalny − nowa logika rozwoju gospodarczego [in:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, pp. 11-15.
 • Denicolai S., Zucchella A. (2005), Territorial Marketing and Strategic Management for Local Development: Which Connections and Contradictions? Some Reflections on Italian Experiences [in:] M. Florek, H. Szulce (red.), Marketing terytorialny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 32-49.
 • Dziemianowicz W. (2007), Wymiary pasywności lokalnej – wyniki badań ankietowych [in:] W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (red.), Gmina pasywna, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Frisken F., Wolfson J. (2000), Local Response to the Global Challenge. Comparing Local Economic Development in a Regional Context, “Journal of Urban Affairs”, No. 4(22), pp. 361-384.
 • Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J. (2012), Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej [in:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, pp. 9-24.
 • Klasik A., Kuźnik F. red., (2001), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lazzeretti L. (2003), City of Art as a High Culture Local System and Cultural Districtualization Processes: The Cluster of Art Restoration in Florence, “International Journal of Urban and Regional Research”, No. 27(3), pp. 635-648.
 • Lewis P.G. (2001), Looking Outward or Turning Inward? Motivations for Development Decisions in California Central Cities and Suburbs, “Urban Affairs Review”, No. 36(5), pp. 696-720.
 • Małek J. (2003), Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, “Prace i Studia Geograficzne”, T. 32, Warszawa, pp. 13-34.
 • Markusen A., Schrock G. (2006), The Artistic Dividend: Urban Artistic Specialisation and Economic Development Implications, “Urban Studies”, No. 43, pp. 1661-1686.
 • Marques H.R. (2011), Local Development at a Human Scale, “Polis. Magazine of the Universidad Bolivariana”, No. 22, pp. 137-158.
 • Mikulić D., Petrić L. (2014), Can Culture and Tourism Be the Foothold of Urban Regeneration? A Croatian Case Study, “Tourism”, No. 4(62), pp. 377-395.
 • Pietrzyk I. (1997), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego [in:] R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, pp. 87-97.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Poddębice na lata 2008-2015, Act XXIII/137/08 dated 11 VI 2008.
 • Rezsohazy R. (1988), Le développement des communautés, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve.
 • Sacco P.L., Ferilli G., Tavano Blessi G. (2014), Understanding Culture-Led Local Development: A Critique of Alternative Theoretical Explanations, “Urban Studies”, No. 13(51), pp. 2806-2821.
 • Sacco P.L., Ferilli G., Tavano Blessi G., Nuccio M. (2013), Culture as an Engine of Local Development Processes: System-Wide Cultural Districts II: Prototype Cases, “Growth and Change”, No. 44, pp. 45-64.
 • Strategia rozwoju gminy Boguchwała na lata 2008-2015, Act XXI/229/08 dated 16 V 2008.
 • Strategia rozwoju gminy i Miasta Miechów na 2014-2020, Act XXXIV/482/13 dated 27 XII 2013.
 • Strategia rozwoju gminy Kozienice na lata 2008-2020, Act XXIV/320/2008 dated 9 X 2008.
 • Strategia rozwoju gminy Radzionków na lata 2014-2025, Act XLII/395/2014 dated 27 II 2014.
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Opole Lubelskie 2008-2015, Act XIX/123/12 dated 12 VI 2012.
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Połaniec 2012-2020, Act XLVI/307/13 dated 26 IX 2013.
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice do 2015 roku, Act LII/406/10 dated 29 IX 2010.
 • Strategia rozwoju miasta Rawa Mazowiecka, Act XLIX/364/10 dated 14 VII 2010.
 • Sztando A. (2013), Barriers for Local Development Strategic Management Resulting from Personal Qualities of Local Authorities, “Olsztyn Economic Journal”, No. 8(3), pp. 235-248.
 • Trutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a4dc14c2-c7e4-4373-a1aa-b53803c90b67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.