PL EN


2016 | 278 | 157-169
Article title

Przedsiębiorczość i innowacyjność źródłem sukcesu osobistego i firmy

Authors
Content
Title variants
EN
Entrepreneurship and innovativeness as a source of individual and firm success
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat przedsiębiorczości osobistej, którą autor traktuje jako pierwotne źródło wszelkiej innowacyjności. W oparciu o dostępne wyniki badań i własne doświadczenia przedsiębiorcze autor przedstawia uwarunkowania przedsiębiorczości osobistej, a następnie praktyczne sposoby jej stymulowania. Druga część artykułu poświęcona jest innowacyjności firmy, która w szczególności wymaga pokonywania oporów pracowników wobec zmian. Autor prezentuje praktyczną wiedzę na temat etapów i zasad dotyczących cyklu wprowadzania zmian i stymulowania innowacji.
EN
The paper deals with individual entrepreneurship which is perceived as a source of all types of innovativeness. On the basis of up-to-date research results and own entrepreneurial experiences author presents contingencies of individual entrepreneurship followed by practical methods of its development. The second part of the paper addresses the issue of firm innovativeness which requires dealing with resistance to change among employees. Author presents practical knowledge on the phases and rules related to the cycle of introducing changes and stimulation of innovativeness.
Year
Volume
278
Pages
157-169
Physical description
Contributors
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Katedra Zarządzania i Marketingu
References
  • Bieniok H. (2016), Zarządzanie biznesem i samym sobą. Pół żartem, pół serio, Difin, Warszawa.
  • Bieniok H., Gruszczyńska-Malec G., Królik G. (2013), Techniki kreatywnego myślenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • Brafman R. (2015), Sukces wbrew oczekiwaniom, Studio EMKA, Warszawa.
  • Kotarbiński T. (1963), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków.
  • Supernat J. (2005), Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a57219b4-ee81-45cf-888e-c344003c9f25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.