Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 54-64

Article title

Czynniki skuteczności operacji logistycznych humanitarnego łańcucha dostaw w sytuacji katastrof naturalnych na przykładzie ugrupowania ASEAN

Content

Title variants

EN
Logistics operations’ effectiveness factors of humanitarian supply chain during natural disasters illustrated through an ASEAN community example

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano czynniki warunkujące skuteczność operacji logistycznych humanitarnego łańcucha dostaw w warunkach katastrof naturalnych, bazując na przykładzie ugrupowania regionalnego ASEAN. W pierwszej kolejności wyróżniono stosowaną terminologię z zakresu logistyki humanitarnej oraz humanitarnego łańcucha dostaw. Ponadto autor dokonał syntezy piętnastu operacji logistycznych pomocy humanitarnej w warunkach katastrof naturalnych podjętych w latach 2012-2016, które były koordynowane przez instytucję AHA Centre. Rezultatem przeprowadzonego badania jest wskazanie istoty i znaczenia integracji oraz koordynacji na poziomie ugrupowania regionalnego. Wskazano zatem operacje logistyczne o charakterze głównym oraz uzupełniającym.
EN
The paper presents the logistics operations’ effectiveness factors of humanitarian supply chain during natural disasters illustrated through an ASEAN Community example. First of all, the terminology associated with humanitarian logistics and humanitarian supply chain was presented. Furthermore, the author made a synthesis of fifteen logistics operations of humanitarian aid during natural disasters from the period 2012- 2016 that were coordinated by the AHA Centre institution. As a result, the essence and importance of integration and coordination processes at the regional level were indicated. Therefore, the main and supplementary logistics operations were characterized.

Year

Volume

381

Pages

54-64

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

References

 • Cozzolino A. (2012), Humanitarian Logistics. Cross-Sector Cooperation in Disaster Relief Management, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Daud M.S.M., Hussein M.Z.S.M., Nasir M.E., Abdullah R., Kassim R., Suliman M.S., Saludin M.R. (2016), Humanitarian Logistics and Its Challenges: The Literature Review, “International Journal of Supply Chain Management”, No. 5(3), s. 107-110.
 • EM-DAT The International Disaster Database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – CRED, http://www.emdat.be/ (dostęp: 12.06.2018).
 • Gołembska E. (2009), Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Gołembska E. (2010), Przedmiot i zakres międzynarodowych operacji logistycznych [w:] E. Gołembska, M. Szymczak (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Gołembska E., Szczyt M. (2014), Czynniki stymulujące rozwój logistyki międzynarodowej w warunkach gospodarki światowej [w:] E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Jedliński M. (1998), Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kessler M. (2013), Logistics Network Design in Africa. Integrating Aid Flows and National Self Supply, Haupt Publisher, Germany.
 • Mańkowski C. (2014), Obiektywność lub tendencyjność w modelowaniu systemów wsparcia logistycznego [w:] M. Chaberek, L. Reszka L. (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Część XIII, „Ekonomika Transportu i Logistyka”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 51, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Marcinkowski J.M. (2016), Rola logistyki w eliminacji skutków katastrof naturalnych na przykładzie Japonii [w:] Z. Bentyn, M. Szymczak (red.), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 328-347.
 • Marcinkowski J.M. (2017), Japanese and American Approach to Humanitarian Logistics in Natural Disasters’ Prevention, „LogForum”, No. 13(2), s. 171-182.
 • Pokusa T. (2009), Logistyka humanitarna. Nowa „twarz” logistyki w sytuacjach kryzysowych (Zamiast wstępu) [w:] T. Pokusa, M. Duczmal (red.), Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe – wybrane problemy, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego Sp. z o.o., Opole.
 • Pomykało W., red. (1995), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Tomasini R.M., Wassenhove L.N. van (2009), From Preparedness to Partnerships: Case Study on Humanitarian Logistics, “International Transactions in Operational Research”, No. 16, s. 549-559.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a5b384d8-1ded-4737-a9c6-06ce0f903d05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.