PL EN


2016 | 294 | 83-96
Article title

Pożyczki z budżetu państwa a pieniężne transfery wewnętrzne w Polsce − próba oceny

Content
Title variants
EN
Loans from the state budget and internal cash transfers in Poland – an attempt to assess
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano stosowane w Polsce wewnętrzne transfery pieniężne oraz pożyczki udzielane ze środków budżetu państwa. Krytycznie oceniono pożyczki udzielane dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za zasadne uznając pożyczki udzielane jednostkom samorządu terytorialnego.
EN
The article presents internal money transfers and loans from the state budget applied in Poland. Author criticized the loans for the Social Insurance Fund and considered appropriate loans to local government units.
Year
Volume
294
Pages
83-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Finansów Samorządowych
References
 • Guziejewska B. (2012), Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Poltext, Warszawa.
 • NIK (2015), Analiza wykonania w roku 2014 i założeń polityki pieniężnej, NIK.
 • Owsiak S. (2001), Leksykon finansów, hasło: Transfery pieniężne, PWE, Warszawa.
 • Owsiak S. (2015), Finanse, PWE, Warszawa.
 • Pietrewicz M. (2013), Finanse publiczne [w:] J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa.
 • Poniatowicz M. (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie pożyczek udzielanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego, Dz. U. 2010, nr 257, poz. 1730.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. (2011), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (2012), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (2013), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (2014), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (2015), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Stankiewicz J. (2003), Geneza i ewolucja instytucji budżetu. Problem debudżetyzacji [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 195 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2004, poz. 2135 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 2013, poz. 1442 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 2008, nr 50, poz. 291.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a5e737a9-0006-41f8-ac2e-141b99a59ddd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.