PL EN


2017 | 325 | 58-69
Article title

Nowe strategie inwestowania pasywnego – inteligentna beta

Authors
Content
Title variants
EN
New passive investment strategies − smart beta
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestowanie pasywne polega na konstrukcji portfela, który będzie jak najlepiej naśladować wybrany indeks giełdowy. Oprócz licznych przesłanek analitycznych, przemawiających na korzyść strategii pasywnych, na ich popularność wpływają również niskie koszty oraz relatywnie słabe wyniki aktywnie zarządzanych funduszy. Z badań wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat 70% funduszy nie osiąga wyników lepszych niż benchmark. Na rynku amerykańskim fundusze pasywne stanowią już 1/3 ogółu. „Inteligentna beta” eliminuje ułomności tradycyjnych, bazujących na kapitalizacji indeksów − przypisujących zbyt duże znaczenie przewartościowanym spółkom − dzięki zastosowaniu alternatywnych schematów wag opartych m.in. na zmienności kursu czy polityce dywidendowej. Przez ostatnie pięć lat aktywa zarządzane według strategii „inteligentnej bety” w USA rosły średnio o 33% rocznie, jednak w Polsce są one ciągle niedostępne, a oferowane instrumenty pasywne pozostają niszowe.
EN
Passive investing consists in creation of the portfolio, that will most accurate track the chosen stock index. Apart from many theoretical analysis in favor of passive strategies, their popularity is influenced also by its low-cost business model and relatively poor results of actively managed funds in recent years. The research reveals that during last five years 70% of funds did not reach its benchmark level. On American market passive funds comprise already a one third of all the mutual funds’ assets. “Smart beta” eliminates limitations of traditional, capitalization based indices, tending to assign too much importance to overvalued companies. By application of alternative schemes of weights, based among others on exchange rate variability or dividend policy “smart beta” reduces the effect of buying high and selling low. For last five years assets managed due to “smart beta” strategy grew in the United States on average by 33% yearly, however in Poland these are still unavailable and passive investment products in offer remain niche.
Year
Volume
325
Pages
58-69
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
References
 • Asset Institut für Vermögenaufbau (IVA) AG (2014), Asset Management Based on Passive Strategies, Monachium, July.
 • Bank of America Merrill Lynch Research (2016), Quantitative Strategy United States, May.
 • EDHEC-Risk Institute (2013), Smart Beta 2.0, June.
 • Fama E. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance”, Vol. 25, s. 383-416.
 • Fama E. (1991), Efficient Capital Markets II, “Journal of Finance”, Vol. 46, s. 1575-1617.
 • Fama E.F., French K.R. (June 1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns, “The Journal of Finance”, Vol. XLVII, No. 2, s. 427-465.
 • Fraś A., Rogowski W. (w druku), Attractiveness of Passive Forms of Investment in Poland, “Journal of Management and Financial Sciences”.
 • Gad D. (2014), Źródła konfliktu agencyjnego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/2, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 94-98.
 • Goldman Sachs Asset Management (2015), ETF Evolution: The Innovation of Exchange-Traded Funds, September.
 • Morningstar (2014), Strategic Beta Guide.
 • MSCI Research (2013), Insight, Foundations of Factor Investing, December.
 • Philips B., Pukthuanthong K., Raghavendra Rau P. (2014), Detecting Superior Mutual Fund Managers: Evidence from Copycats, “The Review of Asset Pricing Studies”, Vol. 4, Iss. 2, s. 286-321.
 • Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, “Journal of Finance”, No. 19 (3), s. 425-442.
 • Sharpe W.F. (1991), The Arithmetic of Active Management, “The Financial Analysts’ Journal”, Vol. 47, No. 1, s. 7-9.
 • Zatryba G. (1991), Inwestowanie aktywne i pasywne, czyli nie ten wąwóz, „Parkiet”, grudzień.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a611c543-8b20-4009-8d12-67a04a20ebb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.