PL EN


2016 | 254 | 78-88
Article title

Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku kosmetycznym

Content
Title variants
EN
Prosumption behavior among polish consumers on the market of cosmetics products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zachowań prosumpcyjnych polskich konsumentów na rynku produktów kosmetycznych na podstawie wyników badań empirycznych. Zwrócono uwagę na sposoby angażowania przez przedsiębiorstwa nabywców w opracowywanie oferty rynkowej oraz wspierających ją instrumentów marketingowych. Ankietowani pozytywnie odnosili się do partnerstwa w zakresie przekazywania producentom opinii na temat produktów oraz udziału w wyborze wariantu, który zostanie wprowadzony na rynek, uważając, że ich udział zwiększa zdolność produktów do spełniania oczekiwań konsumentów. Badanie wykazało jednocześnie, że dotychczas niewielki odsetek respondentów miał okazję uczestniczyć w tego rodzaju działaniach. Jednakże większość badanych zadeklarowała chęć współuczestnictwa w tworzeniu produktów w przyszłości.
EN
This article presents the characteristics of prosumption behavior among Polish consumers of cosmetics products, based on the results of the empirical research. It draws attention to the ways in which companies try to engage their customers in the development of the market offer and supporting marketing instruments. The respondents positively viewed sharing their opinions with producers, as well as participating in the selection of a variant that will be available for purchase, believing that their participation increases the ability of products to meet consumer expectations. The study showed, however, that so far only a small percentage of the respondents had the opportunity to participate in such activities. However, the majority of respondents declared their willingness to co-create products with producers in the future.
Year
Volume
254
Pages
78-88
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
References
 • Baran M., Ostrowska A., Pander W. (2012), Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Baruk A.I. (2008), Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.
 • Baruk A.I. (2011), Lojalność nabywców finalnych. Aktywność prosumpcyjna na rynku produktów spożywczych, „Problemy Jakości”, nr 8.
 • Bernoff J., Li Ch. (2008), Harnessing the Power of the Oh-So-Social Web, „MIT Solan Management Review”, No. 49.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Curran J.M., Meuter M.L., Surprenant C.F. (2003), Intentions to Use Self-service Technologies: A Confluence of Multiple Attitudes, „Journal of Service Research”, No. 5(3).
 • Gajewski Ł. (2009), Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności, „E-mentor”, 29(2).
 • Gronroos C. (1990), Relationship Approach to Marketing in Service Contexts: The Marketing and Organizational Behavior Interface, „Journal of Business Research”,No. 20(1).
 • Guido G., Peluso A.M. (2008), Preconditions for the Diffusion of Prosumption among Firms: A Case Study Approach, „Problems and Perspectives in Management”, No. 64.
 • Hajduk M.T., Zalega T. (2013), Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, nr 2(17).
 • Holt D.B. (1994), Consumers’ Cultural Differences as Local Systems of Tastes: A Critique of the Personality/Values Approach and an Alternative Framework [w:]J.A. Cole, S.M. Long (eds.), Asia Pacific Advances in Consumer Research, (1), Association for Consumer Research, Provo UT.
 • Hoyer W.D., Chandy R., Dorotic M., Krafft M., Singh S.S. (2010), Consumer Cocreation in New Product Development, „Journal of Service Research”, No. 13(3).
 • Kotler P. (1986), The Prosumer Movement: A New Challenge for Marketers, „Advances in Consumer Research”, No. 13(1).
 • Meuter M.L., Bitner M.J., Ostrom A.L., Brown S.W. (2005), Choosing Among Alternative Service Delivery Modes: An Investigation of Customer Trial of Self-ServiceTechnologies, „Journal of Marketing”, No. 69(2).
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania”, nr 11.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Ritzer G., Jurgenson N. (2010), Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital Prosumer, „Journal of Consumer Culture”, No. 13.
 • Sawhney M., Verona G., Prandelli E. (2005), Collaborating to Create: The Internet as a Platform for Customer Engagement in Product Innovation, „Journal of InteractiveMarketing”, No. 4.
 • Toffler A. (1980), The Third Wave, William Collins Sons & Co. Ltd, New York.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing”, No. 68.
 • Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to Prosume: Toward a Theory of Consumers as Co-Creators of Value, „Journal of the Academy of Marketing Science”,No. 36.
 • [www 1], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_039_11.PDF (dostęp: 11.02.2015).
 • [www 2], http://www.e-konkursy.info/konkurs/137239,konkurs-bic-na-fali.html#.VPGGNPmG84k (dostęp: 25.02.2015).
 • [www 3], https://www.facebook.com/originalsourcepl (dostęp: 25.02.2015).
 • [www 4], https://www.gemius.pl/ (dostęp: 25.02.2015).
 • [www 5], http://www.lusterko.net/2012/09/nowy-pomys-marki-isana-zaprojektuj.html (dostęp: 25.02.2015).
 • [www 6], http://www.miastokobiet.pl/konkurs-rzuc-haslo/ (dostęp: 25.02.2015).
 • [www 7], http://opcom.pl/2007/02/case_study_pumacreate/ (dostęp: 25.02.2015).
 • [www 8], http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=06&id_numer=520294 (dostęp: 25.02.2015).
 • [www 9], http://www.wygrales.eu/tag/bon/ (dostęp: 25.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a619fb5e-f788-49b6-8338-a3d7a253efe8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.