PL EN


2016 | 273 | 86-96
Article title

Analiza determinat konkurencji fiskalnej w zakresie wydatków lokalnych

Content
Title variants
EN
The analysis of determinants of expenditure side of fiscal competition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza determinant wpływających na konkurencję fiskalną w kontekście poprawy dobrobytu społeczności lokalnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Zależność między terytorialną alokacją dobrobytu społecznego oraz wykorzystaniem instrumentów fiskalnych wymaga rozważenia trzech kwestii. Po pierwsze, niezbędne stanie się ustalenie społecznych i gospodarczych czynników skłaniających władze lokalne do konkurencji fiskalnej oraz weryfikacja kryteriów politycznych i uwarunkowań prawnych zdolności władz lokalnych do konkurencji. Po drugie, konieczna jest ocena wydatków samorządów jako zmiennej polityki władz lokalnych biorących udział w konkurencji fiskalnej. Po trzecie, działania władz lokalnych w konfrontacji z decyzjami władz centralnych w wymiarze ekonomicznym wymagają ustalenia zarówno założeń, jak i narzędzi służących efektywności wydatków publicznych.
EN
The paper analyses the determinants of fiscal competition, and their impact on the attractiveness of investment. The crucial problem is the influence of local public expenditures (as instrument for fiscal competition) and private investment on territorial allocation of welfare. The interdependence between providing local public goods and the efficiency of fiscal competition influences the discussion of three issues. The first one, it is crucial to indicate both socio-economic and political as well as legal criteria of fiscal competition. The paper distinguish a propensity of local governments to compete form a capacity for compete. The propensity to fiscal competition depends on attributes of local society and local economy. Legal regulations provided by central government as well as political frameworks determine the capacity of local governments to compete. The second issue takes into consideration evaluation of local expenditures as means of fiscal competition. The last one comes from local government spending, in details the measurement of its efficiency.
Year
Volume
273
Pages
86-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
References
 • Afonso A., Aubyn S.M. (2005), Non-parametric Approaches to Educational and Health Expenditures Efficiency in OECD Countries, "Journal of Applied Economics", Vol. 8, No. 2.
 • Bailey S.J. (2002), Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice, Palgrave Macmillan, London.
 • Bennett R.J. (1980), The Geography of Public Finance. Welfare under Fiscal Federalism and Local Government Finance, Methuen, London-New York.
 • Bucovetsky S. (2005), Public Input Competition, "Journal of Public Economics", Vol. 89, No. 9-10.
 • Capello R. (2007), Regional Economics, Routledge, London-New York.
 • Cuciti P.L. (1978), City Need and the Responsiveness of Federal Grants Programs, US Congress Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, Washington.
 • Funck R.H. (2000), Hard and Soft Determinants of Interregional Competition [w:] P.W.J. Batey, P. Friedrich (eds.), Regional Competition, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Johansson B. (2000), Regional Competition. Endogenous and Policy-Supported Process [w:] P.W.J. Batey, P. Friedrich (eds.), Regional Competition, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Justman M., Thisse J., Ypersele T. (2001), Fiscal Competition and Regional Differentiation, CEPR Discussion Paper, https://ideas.repec.org/p/cor/louvco/2001024.html (dostęp: 16.02.2016).
 • Keen M.J., Marchand M. (1997), Fiscal Competition and the Pattern of Public Spending, "Journal of Public Economics", Vol. 66, No. 1.
 • Lechwar M. (2006), Instytucje sektora publicznego a problem nierówności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F. (2008), The Effectiveness and Efficiency of Public Spending, European Commission Economic Papers, No. 31.
 • Matsumoto M. (2000a), A Tax Competition Analysis of Congestable Public Inputs, "Journal of Urban Economics", Vol. 48, No. 2.
 • Matsumoto M. (2000b), A Note on the Composition of Public Expenditure under Capital Tax Competition, "International Tax and Public Finance", Vol. 7, No. 6.
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Tayles M., Webster M., Sugden D., Bramley A. (2005), Accounting "Gets Real" in Dealing with Virtual Manufacturing, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 6, No. 3.
 • Walasik A. (2015), The Propensity to Tax Competition. The Case of Implementation Local Tax Policy by Polish Local Government, "Eurasian Journal of Economics and Finance", Vol. 3, No. 1.
 • Wildasim D.E. (1991), Some Rudimetary 'Duopolity' Theory, "Regional Science and Urban Economics", Vol. 21, No. 3.
 • Williams A. (1966), The Optimal Provision of Public Goods in a System of Local Government, "Journal of Political Economy", Vol. 74, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a62fb07a-c929-4f53-a320-f3a62bc9186b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.