Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 50-60

Article title

Bezwarunkowy dochód gwarantowany – między ekonomiczną utopią a realizmem

Content

Title variants

EN
Basic income and economic inequalities – between economic utopia and realism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Malejące zaufanie do systemu kapitalistycznego, kryzys demokracji, zmiany demograficzne oraz postępujący rozwój techniczny i technologiczny, a także substytucja pracy kapitałem w warunkach rosnącej konkurencji, sprawiły, iż coraz więcej państw decyduje się na zmianę obieranego kierunku w polityce gospodarczej – z neoliberalnego na bardziej socjaldemokratyczny. Efektem tego jest rosnące zainteresowanie wśród rządzących narzędziami służącymi do zmniejszenia nieustannie rozwijających się nierówności ekonomicznych. Jedne z takich narzędzi to bezwarunkowy dochód gwarantowany. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji owego narzędzia, jego historii, potencjalnych szans i zagrożeń z nim związanych, a także możliwości jego wdrożenia do sfery realnej gospodarki na podstawie dotychczas przeprowadzonych programów pilotażowych.
EN
At the time of reduced trust for capitalism system, democratic crisis, demographic changes and progressive technical and technological development, as well as labour substitution for capital, many countries have decided to change the course has taken in economic policy, from neoliberal to more social-democratic. As a result, more and more governments are interested about effective tools used to reduce perpetually developing economic inequalities. One of such a tool is basic income. The aim of this article is to present selected concepts of this tool, his history, potential chances and threats related to it, as well as the possibilities of its implementation in the real economy based on already conducted pilots programs.

Year

Volume

385

Pages

50-60

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Ekonomii. Katedra Ekonomii

References

 • Atkinson A. (2017), Nierówności. Co da się zrobić?, Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Baranowski M., Mika B. (2017), Wielokryterialna ocena projektów bezwarunkowego dochodu podstawowego i gwarantowanego zatrudnienia, „Praktyka Teoretyczna”, nr 24(2), s. 39-67.
 • Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji (2018), Bezwarunkowy dochód podstawowy, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Frase P. (2018), Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie, PWN, Warszawa.
 • Friedman M., Friedman R. (1980), Free to Choose. A Personal Statement, Library of Congress, New York.
 • McKinsey Global Institute (2017), A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity, McKinsey & Co., USA.
 • Mill J.S. (2009), Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy, Project Gutenberg, USA.
 • More T. (1963), Utopia, Penguin Classics, Harmondsworth.
 • Ontario (2017), Ontario’s Basic Income Pilot Studying the Impact of a Basic Income.
 • Russell B. (1918), Roads to Freedom, Feedbooks, USA.
 • Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa.
 • Szahaj A. (2014), Kapitalizm drobnego druku, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2015), Minimalny dochód gwarantowany (MDG), bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP), płaca minimalna (PM) – krótkie wprowadzenie, Warszawa, rszarf.ips.uw.edu.pl/#publikacje (dostęp: 21.06.2019).
 • Szlinder M. (2018), Bezwarunkowy dochód gwarantowany. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku, PWN, Warszawa.
 • World Inequality Lab (2017), World Inequality Report 2018, WID WORLD, Paris.
 • Ylikännö M., ed. (2019), The Basic Income Experiment 2017-2018 in Finland. Preliminary Results, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki.
 • [www 1] https://www.basicincome.org (dostęp: 21.06.2019). [www 2] https://hartz-plus.de/english (dostęp: 21.06.2019).
 • [www 3] https://www.reuters.com/article/us-italy-politics-welfare-factbox/factbox-italyapproves-citizens-income-poverty-relief-scheme-idUSKCN1PB2JY (dostęp: 21.06.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a6bbc958-579f-4a5c-9ca8-fbf61445d96f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.