PL EN


2012 | X | 1 | 63-84
Article title

Status prawa turystycznego w systemie prawa jako perspektywa dla badań szczegółowych (zagadnienia wstępne)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The status of the tourist law within the legal system as a prospect for detailed studies (initial issues)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is devoted to disparities and controversies related to determining the scientific status of the tourist law within the legal system. In the publication an attempt is made at delineating the criteria of functioning of the tourist law as a relatively autonomous domain of science. The issue of determining the methodological criteria to isolate the new branch of law is, on the ground of theory of law, one of the most debatable. Making use of the output of the legal doctrine, the author essays to present arguments approving of isolating the tourist law as an independent domain of science, as well as those put forward by opponents of the investing this domain with the autonomous status. In order to sketch the essence of the problem area, a review of concepts and theories existing in the doctrine has been made. At the same time the discrepancy in the standpoints, at the attempt to define both the notion of the very tourism itself and that of the tourist law. Consequently, the aim of the work has been to discuss both the tourist law as an independent branch of law and the holistic ‘understanding’ of the tourist law as an interdisciplinary branch of knowledge, including its methodological consequences.
Year
Volume
X
Issue
1
Pages
63-84
Physical description
Contributors
 • Zakład Porównawczego Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
References
 • Alejziak Wiesław. 2005. Z genezy badań nad turystyką. W Turystyka w badaniach naukowych, 102. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Kazimierczak Marek. 2004. „W stronę integracji nauk o turystyce”. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu (53) : 73-82.
 • Chojnicki Zbyszko. 2005. „Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Turystyka i Rekreacja (2) : 11-23.
 • Cynarski Wojciech, Kazimierz Obodyński. 2010. Systemowa antropologiczna teoria turystyki jako perspektywa dla badań szczegółowych. W Współczesne podróże kulturowe, 107-120. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
 • Nesterowicz Mirosław. 2003. Prawo turystyczne. Kraków: Zakamycze.
 • Raciborski Jerzy. 1999. Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Sondel Janusz. 2008. U początków prawa turystycznego. Zarys problematyki (1945-1989). W Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne turystyki, 9-28. Kraków-Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.
 • Zawistowska Hanna. 1999. Podstawy prawa w turystyce. Podręcznik dla szkół i licencjatów. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Walczak J. 2006. Prawo turystyczne. Warszawa: […]. – brak takiej pozycji
 • Gospodarek Jerzy. 2006. Prawo w turystyce. Warszawa: Difin.
 • Susić Stefan. 1990. „Prawo turystyczne jako nowa dyscyplina prawnicza”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (325) : 85-101.
 • Gospodarek Jerzy. 2003. Prawo w turystyce w zarysie. Warszawa-Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kuciński Jerzy. 2000. „Przyczynek do rozważań o prawie turystycznym”. Problemy Turystyki (1-2) : 93-104.
 • Grabowska Zuzanna, Jerzy Raciborski. 1996. Materiały pomocnicze z zakresu prawa w turystyce. Kraków: Wydawnictwo PUS Mentor.
 • Antonów Kamil. 2009. Przedmiotowe, konstytucyjne i procesowe przesłanki uznania prawa zabezpieczenia społecznego za oddzielną gałąź prawa. W Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, 293-304. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Marak Katarzyna. 2010. Prawne aspekty turystyki. W Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, 469-534. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 • Nazar Mirosław. 1996. Przedmiot, zakres i systematyka polskiego prawa cywilnego. W W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin profesora Henryka Groszyka, 208. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Alejziak Wiesław. 2005. Metodologia badań w turystyce. W Turystyka w badaniach naukowych, 140-164. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Lipiec Józef. 2008. Filozofia turystyki. W Nauki o turystyce. Cz. 1, 84-111. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
 • Lejzerowicz Magda. 2009. „Potrzeba interdyscyplinarności”. Kultura i Społeczeństwo 53 (4) : 143-158.
 • Nowak. A. 2005. Interdyscyplinarność w naukach pedagogicznych. Warszawa: […]. – brak takiej pozycji
 • Kozłowski Jan. 1996. „Narodziny i rozwój dyscyplin naukowych”. Sprawy Nauki (1) : 3-8.
 • Orłowski Mirosław. 1974. „Nauka turystyki czy nauka o turystyce”. Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki (1) : 5-9.
 • Sobolski Stanisław. 1973. „Nauka o turystyce – samodzielna dyscyplina w Polsce Ludowej”.  Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki (2) : 12.
 • Alejziak Wiesław. 2003. Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką. W Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, 231-248. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Theuns Hubert Leo. 1986. „Priorytety w badaniach turystycznych. Przegląd opinii ekspertów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się”. Problemy Turystyki (1) : 48-66.
 • Maik Wiesław. 2002. Strategia współpracy nauki i praktyki w zakresie planowania rozwoju nauki. W Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju. Praca zbiorowa, 41-48. Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.
 • Podemski Krzysztof. 2004. Semiotyczne teorie turystyki. W Turystyka w humanistycznej perspektywie, 11-31. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
 • Kazimierczak Marek. 2003. „O filozoficznym wymiarze turystyki”. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu (53) : 151-161.
 • Raciborski Jerzy. 2004. Prawo w turystyce. W Nauki o turystyce. Cz. 2, 32. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
 • Nowacki Józef. 1992. Prawo prywatne, prawo publiczne. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Fundowicz Sławomir. 2000. „Dychotomiczny podział prawa”. Samorząd Terytorialny (1-2) : 47-57.
 • Wolff Hans Julius. 1950. „Der unterschied zwischen öffentlichem und privatem Recht”. AöR (76) : 205-217.
 • Włodyka Stanisław. 1995. „Problem struktury prawa”. Państwo i Prawo (4) : 3-22.
 • Safjan Marek. 2007. Pojęcie i systematyka prawa prywatnego. W System prawa prywatnego. Prawo cywilne. Część ogólna. T. 1, 31-76. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Dziedzic Tomasz. 2001. „Miejsce turystyki w nauce”. Problemy Turystyki (3-4) : 5-19.
 • Marak Janusz, Jerzy Wyrzykowski. 2009. „Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki (12) : 165-180.
 • Woleński Jan. 1981. „Dyscyplina naukowa a teoria naukowa”. Zagadnienia Naukoznawstwa (1-2) : 3-11.
 • Wróblewski Jerzy. 1987. Teoria państwa i prawa. Uniwersytet Łódzki.
 • Wróblewski Jerzy. 1965. „O naukowości prawoznawstwa”. Państwo i Prawo (8-9) : 102-203.
 • Makać Antoni. 2007. Miejsce turystyki w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. W Turystyka biznesowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, 06-07 września 2007, 27-35. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 • Demel Maciej, Zbigniew Krawczyk. 1985. Nauki o kulturze fizycznej. W Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, 385. Warszawa: […]. – brak takiej pozycji
 • Grzonka Lesław. 2007. „Problemy systemowe aspektów prawnych w turystyce”. Turystyka i Rekreacja (3) : 62-68.
 • Stelmachowski Andrzej. 1980. „Zasada jedności prawa cywilnego”. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (2) : 46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a6e59853-64cb-4d4f-a3ec-1cf150e87999
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.