PL EN


2018 | 349 | 201-209
Article title

Ekonomia feministyczna jako podejście heterodoksyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Feminist economics as a heterodox approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie statusu badawczego ekonomii feministycznej (e.f.) z uwzględnieniem cech pozwalających na jej usytuowanie w ramach współczesnej heterodoksji.
EN
The aim of the article is to analyze Feminist Economics in the context of the role and importance in the stream of modern heterodox y with regard to the future of economics. In this article, exposed the positive and negative aspects of belonging to heterodoxy.
Year
Volume
349
Pages
201-209
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Prawa Ekonomii i Administracji
References
 • Becker G. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Bittner I. (2009), Homo oeconomicus, SEN, Łódż.
 • Cicarelli J., Cicarelli J. (2003), Distinguished Women Economists, Greenwood Dijkstra, CT.
 • Ciechomska M. (1996), Od matriarchatu do feminizmu, BKWiU, Poznań.
 • Chmielewski P. (2011), Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa.
 • Dijkstra A.G., Plantenga J., red. (2003), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, GWP, Gdańsk.
 • Fabel O., Nischik R.M. (2012), Femina oeconomica: Frauen in der Ökonomie, Hampp.
 • Fraser N. (2014), Drogi feminizmu: od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Ferber M.A., Nelson J.A. (1993), Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Information Resources Management Association (2015), Economics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes).
 • Krzyżanowska N. (2013), „Femina oeconomica” czyli o apoteretycznej obecności kobiet w ekonomii, „Kultura i Edukacja”, nr 4.
 • Kwaśnicki W. (2000), Historia myśli liberalnej, PWE, Warszawa.
 • Lee F.S. (2009), A History of Heterodox Economics: Challenging the Mainstream in the Twentieth Century, Routledge Advances in Heterodox Economics, London.
 • Lisowska E. (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Machaj M. (2010), Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Nelson J.A. (1996), Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, London, New York.
 • Nelson J.A. (2005), Rationality and Humanity: A View from Feminist Economics, „Global Development and Environment Institute Working Paper”, No. 4-5.
 • Noga M. (2017), Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu, CeDeWu, Warszawa.
 • Orrell D. (2010), Economyths: Ten Ways Economics Gets It Wrong, John Wiley & Sons, Canada.
 • Pressman S. (2006), Alternative Theories of the State, Palgrave Macmillan UK, London.
 • Rogowska B. (2015), Ekonomia społeczna a współczesna heterodoksja, „Studia Ekonomiczne”, nr 210, UE Katowice.
 • Staveren I. (2004), Feminist Economics: Setting Out Parameters [w:] Ch. Bauhard, C. Caglar, Feministische Kritik der politischen Ökonomie, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Viesbaden.
 • Still J. (1997), Feminine Economies: Thinking against the Marketplace in the Enlightenment and the Late Twentieth Century, Manchester Univ Pr, Manchester.
 • Szarzec K. (2005), Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach, PTE-FPAKE, Warszawa.
 • Włodarczyk J. (2012), Współczesna ekonomia heterodoksyjna: wybrane zagadnienia [w:] J. Czaja (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, Difin, Warszawa.
 • Wojtyna A. (2000), Ewoucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Visvanathan N. (2012), Kobiety, gender i globalny rozwój, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2016), Praca kobiet w teorii ekonomii. Perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • [www1] http://www.iaffe.org/ (data dostępu: 17.02. 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a77600f5-a772-44ec-be6c-013fa047ecc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.