PL EN


2016 | 266 | 7-17
Article title

Central securities depositories of the Visegrad Group countries compared

Content
Title variants
PL
Porównanie krajowych depozytów papierów wartościowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to highlight the role of Central Securities Depositories in the world economy and to analyse the CSDs in Visegrad Treaty countries. General trends of CSD and development of CSDs regulation are examined. Visegrad countries CSDs are compared and analysed. Results: 1. Securities markets in Visegrad countries and their FMIs lag behind the development on the developed markets of the EU-15. The total share of CSDs of the Visegrad countries in the performance of the ECSDA members is marginal. 2. CSD in Poland and in Hungary show better results than the Czech and Slovakian CSDs.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę centralnych depozytów papierów wartościowych (KDPW) w gospodarce światowej oraz analiza ich zadań w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W tekście zaprezentowano i oceniono ogólne trendy rozwoju KDPW oraz ich regulacje, a także porównano ich działanie w poszczególnych państwach. Przeprowadzona analiza pozwala sformułować poniższe wnioski. Po pierwsze, rozwój rynków papierów wartościowych i infrastruktury rynków finansowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej jest opóźniony w stosunku do rozwiniętych państw UE-15. Całkowity udział KDPW państw Grupy Wyszehradzkiej w ogólnym wolumenie obsługi w Europejskim Stowarzyszeniu Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych jest niewielki. Po drugie, w Polsce i na Węgrzech krajowe depozyty papierów wartościowych uzyskują lepsze wyniki niż w Czechach i na Słowacji.
Year
Volume
266
Pages
7-17
Physical description
Contributors
 • Institute of Finance. University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic
References
 • Central Securities Depository Prague, www.centralnidepozitar.cz (accessed 8.04.2016).
 • Centrálný depositár, http://www.cdcp.sk/general/cinnost.php#zakladne_fakty (accessed: 17.09.2015).
 • Chabrolles N., Juvin H. (1992), Une historie de la SICOVAM, les Djinns, Paris.
 • European Commission, Banking and Finance, http://ec.europa.eu/finance/financialmarkets/ central_securities_depositories/index_en.htm (accessed: 7.04.2016).
 • EC – Directive 2009/44/EC amending the Settlement Finality Directive and the Financial Collateral Arrangements Directive, http://ec.europa.eu/finance/financialmarkets/ settlement/index_en.htm#maincontentSec1 (accessed 8.04.2016).
 • ECB (2014), T2S, https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/stakeholders/csd/html/index.en.html (accessed: 8.04.2016).
 • ECB (2016), T2S welcomes the wave 2 CSDs!, https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/ html/index.en.html (accessed 7.04.2016).
 • ECB, Foreign rates Statistics, http://www.ecb.int/stats/eurofxref/ (accessed: 17.09.2015).
 • ECSDA (2011), What is a CSD? ECSD Secretariat, 23 March, https://prezi.com/ bi_b8olmm8km/what-is-a-csd/ (accessed 6.04.2016).
 • ECSDA (2013a), Factbook 2013, http://ecsda.eu/ (accessed: 15.07.2015).
 • ECSDA (2013b), Methodology, http://ecsda.eu/facts/2014database (accessed: 15.07.2015).
 • Giovannini Group (2002),.Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union, Report by the Giovannini Group, “Economic Paper”, No. 163 (February 2002).
 • Giovannini Group (2003) 2nd Rep. The Giovannini Group Second Report on EU Clearing and Settlement Arrangements. Brussels, April 2003
 • KDPW S.A., Central Securities Depository of Poland, www.kdpw.pl (accessed: 18.09.2015).
 • KELER Ltd., www.keler.eu (accessed: 18.09.2015).
 • Krugman P.R. (1994), Rethinking international trade, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Lappeteläinen P. (2015), Omnibus accounts to Finnish investors? Lappeenranta University of Technology, https://www.doria.fi/.../PauliinaLappeteläinen_Thesis (accessed: 10.04.2016).
 • Minsky H. (2008), Stabilizing an Unstable Economy, McGraw-Hill Professional, New York.
 • Norton Rose Fulbright (2016), What are CSDs? http://www.nortonrosefulbright.com/ knowledge/publications/126602/the-eu-regulation-on-central-securities-depositories (accessed: 7.04.2016).
 • Regulation (EU) No 909/2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32014R0909&from=EN (accessed 10.04.2016).
 • Schmiedel H. (2004), Performance of international securities markets, Vammalan Kirjapaino, Oy Vammala.
 • Seddon J. (2010), Why do we believe in economy of scale? http://s3.amazonaws.com/connected_ republic/attachments/33/Why_do_we_believe_in_economy_of_scale.pdf (accessed: 10.04.2016).
 • Wyman O. (2015), Impact of regulations on the CDS/(I)CSD marketplace, May, http://www.wfc-2015.net/agenda/ (accessed: 13.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a77ccea4-6d31-4f95-b44a-f95c2b231423
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.