PL EN


2016 | 301 | 25-42
Article title

Model dwuczynnikowy wyboru w czasie

Authors
Content
Title variants
EN
A two-factor model of intertemporal choice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawę normatywnej teorii wyboru w czasie stanowi model zdyskontowanej użyteczności zaproponowany przez Paula Samuelsona w 1937 r. Już od chwili jego stworzenia wielu zdawało sobie jednak sprawę, że rzeczywiste zachowania ludzi kształtują się nieco inaczej, niż on zakłada. Wielokrotnie podważano istnienie stałości preferencji w czasie, czy założenie o równej rocznej stopie dyskonta dla wszystkich kwot i odroczeń. Jako modele deskryptywne proponowano model hiperboliczny, quasi- -hiperboliczny, arytmetyczny, czy na przykład subaddytywny. Niestety żaden z nich nie okazał się w pełni odpowiedni. W związku z tym w prezentowanym artykule został zaproponowany inny, łatwy do oszacowania, model. W celu jego weryfikacji przeprowadzono ankiety, na podstawie których oszacowano parametry modelu oraz oceniono jego dopasowanie dla poszczególnych osób.
EN
The normative model of intertemporal choice is Discounted Utility Model created by Paul Samuelson in 1937. However, since its creation, many scientists have been claiming, that real preferences are not in line with its assumptions. Stability of preferences, equality of discount rates for all amounts and delays were brought into question very often. New descriptive models were suggested: hyperbolic, quasihyperbolic, arithmetic or for example subadditive. Unfortunately none of them occurred fully adequate. That is why in this paper a new, quite easy to estimate, two-factor model was proposed. In order to verify significance of variables included in the model hours long surveys were conducted. On the basis of this surveys for particular subjects parameters of the model were estimated, significant variables found and goodness of fit calculated.
Year
Volume
301
Pages
25-42
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
References
  • Doyle J.R., Chen C.H. (2010), Time is Money: Arithmetic Discounting Outperforms Hyperbolic and Exponential Discounting, http://ssrn.com/abstarct=1609594 (dostęp: 17.02.2011).
  • Forlicz S., Jasiński M. (2009), Mikroekonomia, Wydawnictwo WSB, Poznań
  • Harvey C.M. (1986), Value Functions for Infinite-period Planning, "Management Science", Vol. 32(9).
  • Loewenstein G., Prelec D. (1992), Anomalies in Intertemporal Choice: Evidence and an Interpretation, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 107(2).
  • Phelps E., Pollak R. (1968), On Second-best National Saving and Game-equilibrium Growth, "The Review of Economic Studies", Vol. 35(2).
  • Prelec D. (1989), Decreasing Impatience: Definition and Consequences, Harvard Business School working paper 90-015.
  • Samuelson P. (1937), A Note on Measurement of Utility, "The Review of Economic Studies", Vol. 4(2).
  • Strotz R.H. (1955), Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, "The Review of Economic Studies", Vol. 23(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a8414ba6-2216-4b81-8414-4ee5ac7f7094
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.