PL EN


2016 | 284 | 21-30
Article title

Modelowanie raportów jako próba ograniczenia luki komunikacyjnej w sprawozdawczości finansowej

Content
Title variants
EN
Reporting modeling as an attempt an communication gap decrising in financial reporting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie informacji finansowej o bilansie i rachunku przepływów pieniężnych w takiej formie, która pozwalałaby na wypełnienie luki komunikacyjnej między przedsiębiorstwem a jego interesariuszami, w zakresie prezentowanej im w rocznych raportach sytuacji finansowej. Dodatkowe poziomy ujawnień informacji finansowej wynikają z zastosowania założeń teorii bilansowej Wilhelma Osbahra oraz raportowania powtarzalnych operacyjnych przepływów pieniężnych. Zastosowana w opracowaniu metoda badawcza polega na analizie literatury przedmiotu z zakresu doktryn bilansowych oraz przepływów pieniężnych i dedukcyjnego wskazania na tej podstawie potencjalnych kierunków doskonalenia sprawozdawczości finansowej.
EN
The purpose of this article is to present balance sheet and cash flow information in the way, which allows to fulfill the communication gap between the enterprise and its stakeholders, in the area of financial condition presented in annual reports. Additional levels of disclosures arise from balance sheet theory of Wilhelm Osbahr and sustainable operating cash flow assumptions. The research method applied in the article is the literature analysis and deductive way of formulating the trends of potential financial reporting improvements.
Year
Volume
284
Pages
21-30
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Mulford Ch.W., Ely M.L. (2003), Calculating Sustainable Cash Flow - A Study of the S&P 100 Using 2002 Data, Georgia Institute of Technology, Atlanta.
 • Mulford Ch.W., Comiskey E.E. (2002), The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices, Wiley, New York.
 • Mulford C.W., Comiskey E.E. (2005), Creative Cash Flow Reporting. Uncovering Sustainable Financial Performance, Wiley, Hoboken, New Jersey.
 • Schaeffer Jr. H.A. (2002), Essentials of Cash Flow, Wiley, New York.
 • Śnieżek E. (2008a), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E. (2008b), Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 42, SKwP, Warszawa.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? Sygnały, symptomy, diagnoza, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Wpływ luki komunikacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym - wyniki badań brytyjskich spółek publicznych należących do indeksu FTSE100 [w:] A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, "Studia Ekonomiczne", nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Wiatr M. (2013), Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a8518e70-addd-45e0-b78f-adf5dcfcc1b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.