PL EN


2016 | 260 | 147-156
Article title

Mikroekonomiczne optimum alokacji praw własności – próba konceptualizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Microeconomic optimum of ownership rights-the concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano dyskurs na temat równowagi właściciela pod względem wyboru metody (sposobu) wykorzystania posiadanych uprawnień do zarządzania obiektem własności. Wskazano jak właściciel powinien dzielić się swoją wiązką praw do zarządzania, aby z posiadanych uprawnień uzyskać optymalny efekt. Wyznaczono też próg oddzielenia funkcji zarządczych od funkcji właścicielskich podmiotu decyzyjnego, jak również wskazano implikacje optimum właścicielskiego dla nauk o zarządzaniu. Celem dodatkowym artykułu było wykazanie możliwości wyjaśniania zjawisk społeczno-ekonomicznych na gruncie symbiozy ekonomii neoklasycznej i nowej ekonomii instytucjonalnej.
EN
In the hereby article the discourse on the owner’s equilibrium has been presented with respect to the method the existing rights to manage the ownership object have been used. It’s been shown how the owner should divide his ownership rights to achieve the optimum effect. The divide between managerial − and ownership − functions of decision-making body has been set up as well as the ownership’s optimum implications for managerial science have been pointed out. The additional goal of the article was to enable explanation of socio-economic phenomena on the basis of the symbiosis of neoclassical and the new institutional economics.
Year
Volume
260
Pages
147-156
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki
References
  • Cooter R., Ulen T. (2009), Ekonomiczna analiza prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Furubotn E.G., Pejovich S., red. (1974), The Economics of Property Rights, Cambridge.
  • Hall R. (1992), The Strategic Analysis of Intangible Resources, „Strategic Management Journal”, No. 13.
  • Stelmach J., Soniewicka M. (2007), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Wojtyna A. (2008), Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? „Ekonomista”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a85ee1fe-ef60-4cea-af8c-86236bba2dc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.