PL EN


2018 | 364 | 86-98
Article title

Indeks Malmquista i zmiany efektywności względem granicy nieefektywności: analiza wybranych firm notowanych na GPW w Warszawie

Content
Title variants
EN
Malmquist index and efficiency changes with respect to the worst practice frontier: application to companies traded on Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie pesymistycznego modelu DEA CCR oraz pesymistycznego indeksu Malmquista do badania zmian efektywności i produktywności polskich firm notowanych na GPW w Warszawie. Analiza efektywności poparta została wizualizacją obiektów w przestrzeni dwuwymiarowej. Obliczenia wykonano w pakiecie SAS w oparciu o wskaźniki finansowe firm publikowane w raportach finansowych.
EN
In the paper, application of pessimistic CCR DEA model and pessimistic Malmquist index to examination of efficiency and productivity changes was presented. The calculations were done for two groups of companies traded on Warsaw Stock Exchange. Analysis of efficiency was supported by graphical representation obtained with use of multidimensional scaling. Calculations were done in SAS using financial indicators published in financial reports.
Year
Volume
364
Pages
86-98
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki. Katedra Informatyki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki. Katedra Informatyki
References
 • Aldamak A., Hatami-Marbini A., Zolfaghari S. (2016), Dual Frontiers without Convexity, “Computer & Industrial Engineering”, No. 101, s. 466-478.
 • Alimohammadlou M., Mohammadi S. (2016), Evaluating the Productivity Using Malmquist Index Based on Double Frontier Data, “Procedia-Social and Behavioral Sciences”, No. 230, s. 58-66.
 • Caves D.W., Christensen L.R., Diewert W. (1982a), Multilateral Comparisons of Output, Input, and Productivity Using Superlative Index Numbers, “Economic Journal”, Vol. 92, Iss. 365, s. 73-86.
 • Caves D.W., Christensen L.R., Diewert W. (1982b), The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity, “Econometrica”, Vol. 50, Iss. 6, s. 1393-1414.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.L. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, “European Journal of Operational Research”, No. 2, s. 429-444.
 • Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O’Donnel C.J., Battese G. (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer, New York.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2011), Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, „Przegląd Prawa i Administracji”, Nr 3322, Wrocław.
 • Gatnar E., Walesiak M., red. (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Guzik B. (2009a), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Guzik B. (2009b), Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej, „Przegląd Statystyczny”, R LVI, z. 2, s. 3-24.
 • Wang Y.-M., Lan Y.-X. (2011), Measuring Malmquist Productivity Index: A New Approach Based on Double Frontiers Data Envelopment Analysis, “Mathematical and Computer Modelling”, No. 54, s. 2760-2771.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a8c1835b-0e83-4327-b713-4b404c6c2825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.