PL EN


2011 | 3(77) | 51-56
Article title

Rodzaje analiz kosztowych w procesie inwestycyjno-budowlanym

Content
Title variants
EN
Cost Studies in the construction investment process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały opisane opracowania kosztowe występujące we wstępnej fazie planowania inwestycji, Zostały przedstawione różnice między takimi opracowaniami w obszarze zamówień publicznych i zamówień prywatnych. Omówione zostały także różnice w metodologii obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji oraz Planowanych Kosztów Prac Projektowych t Planowanych Kosztów Robót Budowlanych. Opisano również opracowania kosztowe występujące w fazie przygotowania oraz realizacji inwestycji. Zostały przedstawione opracowania wykonywane zarówno przez inwestora, jaki i wykonawcę robót budowlanych. Przedstawione opracowania kosztowe zostały krótko scharakteryzowane.
EN
The article describes cost studies occurring in the initial planning phase of investment The differences between such studies in the area of public procurement and private procurement were presented. The differences in the methodology of calculation of the Estimate Value of Investments and Planned Costs of Design and the Planned Costs of Construction Works were discussed also. It also describes the development of cost calculations occurring in the phase of preparation and implementation of construction. Studies performed have been presented by both the investor and the contractor sides. Cost studies have been presented were briefly characterized.
Year
Issue
Pages
51-56
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
 • Politechnika Poznańska
References
 • Celińska-Mysław M., Systemy realizacji budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych a sposoby kształtowania wynagrodzeń, Materiały z konferencji szkoleniowej, Słok 18-19 marca 2010.
 • Kowalczyk Z, Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 2005.
 • Krupa A., Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę określania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej, "Przegląd Budowlany" 11/2002.
 • Krupa A., Systematyka opracowań projektowych i wpływ stopnia ich szczegółowości na dokładność kosztów, Materiały z konferencji szkoleniowej, Słok 18-19 marca 2010.
 • Niemczyk R., Role i związki zamawiającego, projektanta i kosztorysanta w procesie przygotowania inwestycji, oraz ich odpowiedzialność względem siebie, Materiały z konferencji szkoleniowej, Słok 18-19 marca 2010.
 • Plebankiewicz E. Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, pomoc dydaktyczna, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 • Sielewicz O., Kalkulator czy ekonomista - rola i miejsce kosztorysanta w procesie inwestycyjnym, materiały z konferencji Częstochowa 2004.
 • Sikorska-Ożgo W., Wypych A., Dokumentacja projektowo-kosztowa w budowlanym, Ciechocinek 2005.
 • Środowiskowe Zasady Obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji Budowlanych, wyd. IPB, Warszawa, 2003.
 • Traczyk J., Szacowanie wartości inwestycji budowlanych - budżet inwestycji, Częstochowa 2004.
 • Zajączkowska T., Oszacowanie Kosztów Inwestora Publicznego, "Forum Budowlane" 6/2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a8c1de80-071d-4b7c-b549-9a4da07090d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.