PL EN


2016 | 300 | 150-160
Article title

Semantyka terminu „rachunkowość behawioralna”. Problemy znaczeniowe

Authors
Content
Title variants
EN
Semantics of behavioral accounting. Problems of terminology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zdiagnozowano problemy semantyczne związane z pojęciem rachunkowość behawioralna. Dokonano autorskiej klasyfikacji znaczeniowej różnych potencjalnych sposobów rozumienia tego terminu. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych, które wykazały problemy ze zrozumieniem omawianego terminu oraz różnorodność jego interpretacji znaczeniowej. Stwierdzono, iż największy odsetek badanych rozumie ją jako dotyczącą zachowań związanych z rachunkowością. Znaczna też ich grupa nie rozumie pojęcia. Osoby nierozumiejące omawianego terminu starały się też stworzyć jego własną definicję, w szczególności poprzez analizę jego części składowych.
EN
In the paper the semantic problems related to ‘behavioral accounting’ term were diagnosed. The author’s own classification of understanding of it was made. The outcome of empiric study was presented and they proved the problems with the understanding of behavioral accounting and variety of its semantic interpretations.
Year
Volume
300
Pages
150-160
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
  • Artniewicz N. (2015), Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82(138).
  • Cieciura M. (2015), Behawioralne aspekty rachunkowości we współczesnej gospodarce – zarys problemu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
  • Nowak M. (2015a), Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 399.
  • Nowak M. (2015b), Pomiędzy rachunkowością a psami Pawłowa, czyli krytyka pojęcia „rachunkowość behawioralna”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 389.
  • Nowak M. (2015c), Rachunkowość zarządcza, rachunkowość behawioralna – dwie strony tego samego medalu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 374.
  • Nowak M. (2016), Behavioral Accounting Research – Accounting Research in Behavioristic Paradigm? True or False? „Prace Naukowe WSB w Poznaniu”.
  • Scriven M. (2002), Poglądy na naturę człowieka [w:] T.W. Wann (red.), Behawioryzm i fenomenologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a9325eed-970e-4305-8b8b-2e4a3150a3dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.