PL EN


2011 | 91 | 19-30
Article title

Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej

Title variants
EN
INSURING ACCIDENTS DURING THE AGRICULTURAL WORK
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki przy pracy rolniczej oraz choroby zawodowe osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. W artykule podjęto próbę oceny występowania wypadków przy pracy rolniczej.
EN
Issues of accidents in agricultural work contains a lot of interpretative problems. Starting from 1 January 1999 the Agricultural Social Insurance Fund is carrying out insurances against accidents motherhood, and sickness. As part of this, accidents at work are provided with insurance protection as well as agricultural and industrial diseases of people insured with in the system of the national retirement insurance of farmers. In the article an attempt at the evaluation of the appeariance of accidents in agricultural work has been taken.
Contributors
  • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
References
  • 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz dziabania prewencyjne KRUS 2010 rok, KRUS, Warszawa 2011.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a939b77d-62e5-4b19-abe8-883722827133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.