PL EN


2016 | 261 | 62-74
Article title

Ocena jakości usługi systemowej na przykładzie leczenia szpitalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of the quality of hospital treatment as a service system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza podejścia do usługi leczenia szpitalnego jako usługi systemowej. Zaprezentowane zostały teoretyczne koncepcje ujmowania tej usługi oraz elementy wchodzące w jej skład. Wskazano także znaczenie systemowego ujęcia tej usługi w procesie zarządzania jej jakością. W artykule zaprezentowano także metodykę oraz wnioski z badania jakości świadczonych usług leczenia szpitalnego zrealizowanego w jednym ze szpitali w Warszawie.
EN
The purpose of the article is analysis of the approach to hospital treatment as a service system. Theoretical concepts of recognition of this service and elements within its composition have been presented. The importance of the systemic approach to this service in the process of management of its quality have been pointed out. The article also presents the methodology and conclusions of the study of the service quality of hospital treatment in one of the hospitals in Warsaw.
Year
Volume
261
Pages
62-74
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
References
 • Czerw A., Religioni U., Olejniczak D. (2012), Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii, Oficyna Wydawnicza MA.
 • Gelb B.D., Smith S.V., Gelb G.M. (1988), Service marketing lessons form the professionals, Business Horizons, September-October.
 • Grönroos C. (1994), From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing, Management Decision, Vol. 32, No. 2.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012) Marketing, Rebis, Poznań.
 • Kowalski J. (2000), Ryzyko w inwestowaniu, PWE, Warszawa.
 • Krot K. (2008), Jakość i marketing usług medycznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lehtinen U., Lehtinen J. (1991), Two approaches to service quality, „The Service Industries Journal”, Vol. 3.
 • Naidu A. (2009), Factors affecting patient satisfaction and healthcare quality, „International Journal of Health Care Quality Assurance”.
 • Rudawska I., Krot K. (2010), Obsługa pacjenta w usługach medycznych – podejście relacyjne [w:] Marketing. Ujęcie relacyjne, M. Brzozowska-Woś (red.), Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 2007 r. Nr 14 poz. 89, z póź. zm. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910910408.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a93ee547-0883-40e6-9812-e1f6b8877cee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.