PL EN


2016 | 293 | 154-168
Article title

Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości podstawą systemowej teorii poradnictwa zawodowego

Authors
Content
Title variants
EN
The concept of constant individual personality traits as the fundation of the systemic theory of career counselling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaproponowano skonstruowanie nowej naukowej teorii poradnictwa zawodowego opierającej się na teoriach cybernetycznych. Sformułowano warunki, które powinna spełniać. Omówiono przyjętą koncepcję człowieka oraz koncepcję stałych indywidualnych cech osobowości, które pełnią funkcje predyspozycji zawodowych. Przedstawiono bazę teoretyczną tej koncepcji. Zaprezentowano wybór zawodu i działalności zawodowej ze względu na wartości stałych indywidualnych cech osobowości. Wskazano role zawodowe właściwe dla człowieka ze względu na te cechy. Przedstawiono relacje występujące między zawodem a tymi cechami. Omówiono zagadnienie przystosowania zawodowego ze względu na wartości stałych indywidualnych cech osobowości.
EN
In the article the development of a new scientific theory of career counselling, originating from cybernetic theories, has been anticipated. The conditions it should meet were formulated. The article discusses the assumed concept of a human and the concept of constant individual personality traits which function as job predispositions. The theoretical basis of the concept was identified. Selection of an occupation and the following professional life, conditional upon the values of constant individual personality traits, were presented. The professional roles appropriate for an individual, dependent on those traits, were distinguished. Relations between the occupation and the personality traits were presented. The issue of professional adaptation subject to constant individual personality traits, was discussed.
Year
Volume
293
Pages
154-168
Physical description
Contributors
author
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
  • Bałł G., Wilsz J. (2015), Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 2.
  • Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa.
  • Waidner G., Sturm J., Bauer K.W. (1996), Metodyka poradnictwa zawodowego. Aspekty psychologiczne – wskazówki praktyczne, „Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego”, Krajowy Urząd Pracy, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa.
  • Wilsz J. (1996/97), Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa.
  • Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  • Wilsz J. (2001), Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla poradnictwa zawodowego, „Pedagogika Pracy”, nr 38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a9fc54c3-6f70-41dc-961a-6b989d7d66a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.