PL EN


2017 | 341 | 356-364
Article title

Źródła finansowania projektów innowacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of financing of innovation projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Projekty innowacyjne są czynnikiem umożliwiającym tworzenie przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwo. Mają one wpływ na kreowanie wartości firmy. Realizacja projektów nowatorskich jest obarczona dużą dozą niepewności, przez co wiąże się z wysokim ryzykiem. Bardzo istotnym elementem realizacji projektów innowacyjnych jest źródło ich finansowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie możliwości finansowania tego typu projektów, w tym mechanizmów finansowania. W publikacji skupiono się na innowacyjnych instrumentach zwrotnych oraz finansowaniu społecznościowym, ponieważ zauważono ich dynamiczny rozwój. W krótkim czasie mogą stać się one ważnym źródłem finansowania projektów innowacyjnych.
EN
Innovative projects are a means to create competitive advantage by the company. They have an impact on the value creation of an enterprise. The implementation of innovative projects is subject to a high degree of uncertainty, leading to high risks. A very important element of the implementation of innovative projects is their funding. The aim of the article is to present the latest solutions in terms of funding possibilities for this type of projects, including financing mechanisms. The publication focuses on innovative feedback tools and social funding as they are noted for their dynamic development and can become an important source of funding for innovative projects in the short term.
Year
Volume
341
Pages
356-364
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Allen J.A. (1966), Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Longman, London.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Cordova A., Dolci J., Gianfrate G. (2015), The Determinants of Crowdfunding Success: Evidence Form Technology Projects, 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management.
 • Cumming D., Johan S. (2016), Crowdfunding and Entrepreneurial Internationalization, „Entrepreneurial Finance: Managerial and Policy Implications”.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Freeman Ch. (1982), The Economist of Industrial Innovation, F. Pinter, London.
 • Gostkowska-Drzewiecka M. (2016), Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1.
 • Kędzierska-Szepaniak A., Szczepaniak K. (2015), Podatkowe aspekty crowdfundingu, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 13.
 • Kozioł K., Janasz W. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Pasieczny L., Więckowski J. (1981), Ekonomika przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo (2006), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Wspólnoty Europejskie.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rogers E.M. (2013), Diffusion of Innovation, Free Press, New York.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sosnowska A. (2005), Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, PARP, Warszawa.
 • Whitfield P.R. (1979), Innowacje w przemyśle, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [www 1] http://www.pfrventures.pl/pl/aktualnosci/polski-fundusz-rozwoju-tworzy-fundusz-funduszy-inwestujacy-w-innowacje/ (dostęp: 5.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a9fc8896-bf0c-4315-892a-37aac54e75bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.