PL EN


2016 | 299 | 293-304
Article title

Mechanizmy nadzoru międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostaw

Authors
Content
Title variants
EN
Inter-organizational governance mechanisms in supply chains
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i trendy gospodarcze sprawiły, że pojęcie nadzoru korporacyjnego, tak jak i pojęcie zarządzania rozszerzone zostało również na relacje międzyorganizacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i specyfiki nadzoru międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostaw. Analizie poddano pojęcie, różne definicje nadzoru międzyorganizacyjnego, funkcje oraz mechanizmy nadzoru w kontekście łańcucha dostaw. Dokonano przeglądu badań literaturowych w zakresie stosowanych mechanizmów nadzoru relacji wewnątrz łańcucha dostaw.
EN
Changing business environment and economic trends meant that the concept of corporate governance such as the concept of management has been extended to inter- -organizational relationships. This article aims to present the essence and the importance of inter-organizational governance in supply chain management. The concept, various definitions of inter-organizational governance, functions and governance mechanisms in the context of supply chain were examined. A review of literature research in the field of governance mechanisms applied in the context of relationships within the supply chain was carried out.
Year
Volume
299
Pages
293-304
Physical description
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Alvarez G., Pilbeam C., Wilding R. (2010), Nestle Nespresso AAA Sustainable Quality Program: An Investigation into the Governance Dynamics in a Multi-stakeholder Supply Chain Network, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 15(2).
 • Brown J., Dev C., Lee D. (2000), Managing Marketing Channel Opportunism: The Efficacy of Alternative Governance Mechanisms, „Journal of Marketing”, Vol. 64(2).
 • Burkert M., Ivens B., Shan J. (2012), Governance Mechanisms in Domestic and International Buyer-Supplier Relationship: An Empirical Study, „Industrial Marketing Management”, Vol. 41(3).
 • Crisan E., Parpucea I., Ilies L. (2011), The Relation between Supply Chain Performance and Supply Chain Governance Practices, „Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society”, Vol. 6(4).
 • Dobija D., Koładkiewicz I. (2011), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Fawcett S., Magnan G., Fawcett A. (2010), Mitigating Resisting Forces to Achieve the Collaboration-Enabled Supply Chain, „Benchmarking: An International Journal”, Vol. 17(2).
 • Fawcett S., Osterhaus, P., Magnan G., Brau J., McCarter M. (2007), Information Sharing and Supply Chain Performance: The Role of Connectivity and Willingness, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 1(5).
 • Gerefii G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), The Governance of Global Value Chains, „Review of International Political Economy”, Vol. 12(1).
 • Gietzmann M. (1996), Incomplete Contracts and the Make or Buy Decision: Governance Design and Attainable Flexibility, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 21(6).
 • Gulati R., Nickerson J. (2008), Interorganizational Trust, Governance Choice, and Exchange Performance, „Organization Science”, Vol. 19(5).
 • Hernandez-Espallardo M., Rodríguez-Orejuela A., Sanchez-Perez M. (2010), Interorganizational Governance, Learning and Performance in Supply Chains, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 15(2).
 • Hoetker G., Mellewigt T. (2009), Choice and Performance of Governance Mechanisms: Matching Alliance Governance to Asset Type, „Strategic Management Journal”, Vol. 30(10).
 • Huang M., Cheng H., Tseng C. (2014), Reexamining the Direct and Interactive Effects of Governance Mechanisms upon Buyer-Supplier Cooperative Performance, „Industrial Marketing Management”, Vol. 43.
 • Kulmala H., Prenko J., Ruusi-Rauva E. (2002), The Role of Cost Management in Network Relationships, „International Journal of Poduction Economics”, Vol. 79(1).
 • Lee H.L. (2004), The Triple-A Supply Chain, „Harvard Business Review”, Vol. 82(10).
 • Li Y., Zhao X., Shi D., Li X. (2014), Governance of Sustainable Supply Chains in the Fast Fashion Industry, „European Management Journal”, No. 32.
 • Lumineau F., Henderson J. (2012), The Influence of Relational Experience and Contractual Governance on the Negotiation Strategy in Buyer-Supplier Disputes, „Journal of Operations Management”, Vol. 30(5).
 • Mahapatra S., Narasimhan R., Barbieri P. (2010), Strategic Interdependence, Governance Effectiveness and Supplier Performance: A Dyadic Case Study Investigation and Theory Development, „Journal of Operations Management”, Vol. 28(6).
 • Pilbeam C., Alvarez G., Wilson H. (2012), The Governance of Supply Networks: A Systematic Literature Review, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 17(4).
 • Poppo L., Zenger T. (2002), Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements? „Strategic Management Journal”, Vol. 23(8).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dz.U. 2009, nr 33, poz. 259.
 • Ryu S., Arslan H., Aydin N. (2007), The Effect of Interfirm Dependence Structures on Governance Mechanisms, „Journal of Purchasing and Supply Management”, Vol. 13(1).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Van der Meer-Kooistra J., Scapens R. (2008), The Governance of Lateral Relations between and within Organisations, „Management Accounting Research”, Vol. 19(4).
 • Veen-Dirks P., Verdaasdonk P. (2009), The Dynamic Relation between Management Control and Governance Structure in a Supply Chain Context, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 14(6).
 • Yang Z., Zhou C., Jiang L. (2011), When do Formal Control and Trust Matter? A Context-based Analysis of the Effects on Marketing Channel Relationships in China, „Industrial Marketing Management”, Vol. 40(1).
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (2004), https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/34656740.pdf.
 • Zheng J., Roehrich J., Lewis M. (2008), The Dynamics of Contractual and Relational Governance: Evidence from Long-term Public-Private Procurement Arrangements, „Journal of Purchasing & Supply Management”, Vol. 14(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aa18463c-0626-449a-a2cc-333197b6c68e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.