PL EN


2016 | 280 | 21-33
Article title

Metoda oceny ryzyka personalnego w organizacji

Content
Title variants
EN
The method of evaluation personal risk in an organization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł ma (w zamierzeniu autorów) wzbogacić metodykę oceny tak istotnego obszaru organizacji, jakim jest kapitał ludzki poprzez ocenę ryzyka personalnego. Rozpoczęliśmy od zdefiniowania samego kapitału ludzkiego i ryzyka personalnego. Dalej przedstawiono uzasadnienie podjętej problematyki. Podstawowa część artykułu zawiera omówienie metody – jej etapów i procedur realizacji. Wyróżniono trzy etapy: • identyfikacja obszarów ryzyka personalnego organizacji i potencjalnych niekorzystnych zdarzeń w każdym obszarze, • ocena poziomu ryzyka personalnego (prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, skala przewidywanych negatywnych ich skutków, syntetyczna ocena ryzyka), • kierunki ograniczania ryzyka personalnego organizacji. Przedstawiono też projekty konstrukcji narzędzi badawczych tak, by w każdym przypadku dać możliwość opracowania kwestionariuszy „szytych na miarę”, dopasowanych do potrzeb analizowanej grupy pracowników i organizacji.
EN
In the article we present a new method of evaluation of personal risk. It is very useful from theoretical and empirical point of view. This paper describes three steps and procedures of the method: • identification the places of personal risk and potential negative events in this places, • evaluation of personal risk level, • the attitudes of organizations toward personal risk. We also proposed the patterns of questionnaires as the tools of researches.
Year
Volume
280
Pages
21-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania . Instytut Organizacji i Zarządzania
author
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania . Instytut Organizacji i Zarządzania
References
 • Baccarini D. (2002), Risk Management Australian Type. Theory vs. Practice, PMI, Western Michigan Chapter 2002.
 • Bieliński J. (red.) (2007), Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Bizon-Górecka J. (2005), Ryzyko trwania małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe WZUG, nr 4.
 • Buła P. (2003), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Edvinsson L., Malone S. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Juchnowicz M. (red.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 • Lipka A. (2013), Strategie personalne i związane z nim ryzyko [w:] E. Urbanowicz- -Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Lipka A. (2012), Ryzyko związane z aktywnością twórczą - typologia, diagnoza percepcji oraz ewaluacja [w:] A. Lipka (red.), Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 87.
 • Lipka A., Król M. (2007), Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S., Dudek J. (2014), Postawy wobec czasu pracy jako źródła ryzyka personalnego, Difin, Warszawa.
 • Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 • Teczke J. (1996), Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, PAN, Kraków.
 • Wróblewski J. (2016), Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych, praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aa1eb84b-0a79-49b3-90d0-eea616fb5bb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.