PL EN


2016 | 300 | 120-128
Article title

Analiza wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego GRI w kontekście zarządzania podmiotami leczniczymi

Content
Title variants
EN
Analysis of economic GRI standard disclosures in the context of management of healthcare entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie jednostką (w tym podmiotem leczniczym), które uwzględnia ideę społecznej odpowiedzialności, może tworzyć sprzyjające warunki do zwiększania wartości dla właścicieli. W artykule przedstawiono zakres wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego opartego na standardach GRI. Wskazano obszary niedoskonałości obecnego systemu raportowania o działalności jednostek ochrony zdrowia w związku z brakiem odniesienia do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wpisującej się w misję podmiotów leczniczych: ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Przedstawiono propozycję raportowania w obszarze ekonomicznym zgodnie ze standardami GRI dostosowaną do specyfiki jednostek ochrony zdrowia.
EN
Managing the company (including healthcare entities) that encompasses the idea of social responsibility can create favorable conditions for the increase of owners’ wealth. The article presents economic part of sustainable reporting described by GRI standards. The deficiencies of present reporting system of healthcare entities were presented due to the lack of references to the idea of corporate social responsibility comprised within the mission of each healthcare entity: protection of human health and life. Authors present a proposal of economic category GRI standards sustainable reporting devoted to healthcare enterprises.
Year
Volume
300
Pages
120-128
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Accounting for Sustainability. From Sustainability to Business Resilience (2015), International Federation of Accountants.
 • Fache J.J.D. (2013), A Moral Compass for Management Decision Making: A Healthcare CEO’s Reflections, „Frontiers of Health Services Management”, No. 30.
 • G4 Sustainability Reporting Guidelines (2013), Global Reporting Initative, Amsterdam.
 • Gottschalk P. (2011), Corporate Social Responsibility, Governance and Corporate Reputation, World Scientific Publishing Co.
 • Jakimowicz H. (2011), Szpital jako podmiot generowania informacji na potrzeby oceny dokonań w świetle badań [w:] M. Hass-Symotiuk (red.), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Lee S. (2005), Implementing Corporate Social Responsibility in Health Sector, MBA, Student Research Project/Output, China Europe International Business School.
 • Program szkolenia w zakresie wdrażania postaw odpowiedzialności społecznej w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej. Vademecum metodologiczne – Metodologia szkolenia ekspertów w zakresie procesów i instrumentów odpowiedzialności społecznej (2006), Program Leonardo da Vinci, wrzesień.
 • Szewieczek A., Maruszewska E. (2016), Raportowanie społeczne – wyzwanie dla służb rachunkowości podmiotów leczniczych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 284.
 • Szewieczek A., Strojek-Filus M. (2015), Behavioral Aspects in Obligatory Reports of Public Hospitals in Poland, „Chinese Business Review”, No. 14.
 • Zadros K. (2014), Etyczna czy społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aa4edcb9-d8ec-4543-9d4b-2b376718d721
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.