PL EN


2016 | 299 | 137-147
Article title

Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polsce

Content
Title variants
EN
Value configuration in spa services sector in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, w tym rozwój współpracy międzyorganizacyjnej, powodują, że tworzenie wartości dla klienta wymaga nowych sposobów jej konfiguracji. Celem pracy jest identyfikacja najważniejszych sposobów konfigurowania wartości w wybranym sektorze, tj. w sektorze usług uzdrowiskowych. W pierwszej części pracy na podstawie badań literaturowych omówiono kluczowe kategorie konfigurowania wartości. W drugiej części na podstawie źródeł wtórnych opracowano i przedyskutowano ilustratywne studia przypadków demonstrujące najważniejsze kategorie konfigurowania wartości w wybranym sektorze.
EN
The changes in modern economy involve new ways of creating value for customers. The aim of the article is to identify the most important methods of value creation in SPA services sector. In the first part of the article based on the literature review the fundamental categories of value configuration are presented. The second part of the article, based on the secondary sources, includes the illustrative case studies of key categories of value configuration in SPA services sector.
Year
Volume
299
Pages
137-147
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Doktorant
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
References
 • Allee V. (2000), Reconfiguring the Value Network, „The Journal of Business Strategy”, No. 4.
 • Bovet D., Martha J. (2000), Value Nets: Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits, John Wiley & Sons, USA.
 • Brandenburg A., Nalebuff B. (1996), Co-opetition, Doubleday, New York.
 • Cartwright S., Oliver R. (2000), Untangling the Value Web, „Journal of Business Strategy”, No. 21(1).
 • Dorocki S., Brzegowy P. (2015), Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 11.
 • GUS (2011), Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, Kraków.
 • Hagel J., Armstrong A. (1997), Net Gain: Expanding Markets Through Virtual Communities, Harvard Business School Press, Boston.
 • Herrala M., Pakkala P., Haapasalo H. (2011), Value-creating Networks. A Conceptual Model and Analysis, Research reports in Department of Industrial Engineering and Management, No. 4.
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E. (2007), Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Thomson/South Western, Ohio.
 • Huotari M. (2000), Information Behaviour in Value Constellation. An Example from the Context of Higher Education, „Swedish Library Research”, No. 3-4.
 • Johnston R., Lawrence P.R. (1991), Beyond Vertical Integration – the Rise of the Valueadding Partnership [w:] G. Thompson (red.), Markets, Hierarchies and Networks: The Coordination of Social Life, SAGE, UK.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Min L. (2006), Value Constellation: Theoretical Explanation and Construction of Value-creating Mechanism, ,,China Industrial Economy”, No. 1.
 • Mirek J. (2014), Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk, „Handel Wewnętrzny”, nr 353.
 • Mittra J., Tait J. (2012), Analysing Stratified Medicine Business Models and Value Systems: Innovation-Regulation Interactions, „New Biotechnology”, No. 29(6).
 • Normann R., Ramirez R. (1994), Designing Interactive Strategy: From Value Chain to Value Constellation, John Wiley & Sons, England.
 • Oksanen P., Hallikas J., Sissonen H. (2010), The Evolution of Value Networks, „International Journal of Networking and Virtual Organizations”, No. 7.
 • Parolini C. (1999), The Value Net: A Tool for Competitive Strategy, John Wiley & Sons, England.
 • Peppard J., Rylander A. (2006), From Value Chain to Value Network: Insight for Mobile Operators, „European Management Journal”, No. 2-3.
 • Ponikowska I., Ferson D. (2009), Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, MediPress, Warszawa.
 • Porter M.E. (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
 • Shank J.K., Govindarajan V. (1993), Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage, Schuster Inc., New York.
 • Speed C., Maxwell D. (2015), Designing through Value Constellation, „ACM Interactions”, No. 22(5).
 • Stabell C.B., Fjeldstad Ø.D. (1998), Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops and Networks, „Strategic Management Journal”, No. 19/5.
 • Weinstein A. (2012), Superior Customer Value: Strategies for Winning and Retaining Customers, CRC Press-Taylor & Francis Group, Florida.
 • Yi-fei D., Shi-ming L. (2004), Industrial Value Chain: The Innovative Format of Value Strategy, „Studies in Science of Science”, No. 5.
 • [www 1] http://www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/ (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 2] http://www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl/ (dostęp: 30.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aa54f212-8360-4bf0-88e4-8ca1c53aa551
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.