Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 10 | 2(19) | 45-62

Article title

Rozwój przemysłu i dziedzictwo poprzemysłowe jako czynniki zmieniające oblicze Zabrza

Title variants

EN
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND POST-INDUSTRIAL HERITAGE AS FACTORS WHICH CHANGE THE FACE OF ZABRZE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses the problem of the way Zabrze is influenced by the development of industry. In terms of the transformational processes occurring in its local cultural reality, the history of the city may be divided into three periods: rural, rural and urban and, finally, urban and postindustrial. The first two periods are associated with the socioeconomic changes which took place in Europe as a result of the industrial revolution. The third period, on the other hand, encompasses the decline of Zabrze’s industry as well as the current transformations including the revitalisations and restorations of buildings and postindustrial areas, particularly old mines which are today becoming touristic attractions. The processes are not completed, so it is necessary to remember that besides their spatial integrity, the old industrial plants must also retain their sociocultural integrity and become an element of common awareness not only for Zabrze’s inhabitants.

Contributors

 • Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

References

 • A. Mirek, K. Król, Rozwój działalności urzędów górniczych na ziemiach polskich na tle wypisków z dziejów górnictwa, [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2, pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2009.
 • M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żeberlik, Historia Śląska, Wrocław 2002.
 • P. Hnatyszyn, Rozwój administracyjny Zabrza, [w:] Wpływ przemysłu na rozwój Zabrza, Katowice 2010.
 • H. Szulcówna, Zabrze, „Czasopismo Geograficzne” 1959, XXX.
 • R. Adler, Wkład Salomona Isaaca z Pszczyny w uprzemysłowienie Górnego Śląska, [w:] „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” WUG, nr 10, Katowice 2007.
 • B. Szczypka-Gwiazda, Pomiędzy praktyką a utopią. Trójmiasto Bytom-Zabrze-Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej, Katowice 2003.
 • B. Gröschel, Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945, Berlin 1993.
 • P. Hnatyszyn, Prasa zabrzańska – niemiecka i polska, [w:] Zabrze. Tożsamość – ciągłość i zmiana, red. M.G. Gerlich, T. Schäppe, Zabrze 2000.
 • P. Hnatyszyn, Dzieje nazewnictwa zabrzańskich ulic (w granicach administracyjnych z roku 1950), Zabrze 1996.
 • Nazwy i patroni zabrzańskich ulic, oprac. redakcyjne K. Krzyśków, Zabrze 2006.
 • A. Frużyński, Zabrzańskie górnictwo węgla kamiennego, [w:] Wpływ przemysłu na rozwój Zabrza, Katowice 2010.
 • B. Szczech, Zabrze. Nasze korzenie, Zabrze 1997.
 • D. Walerjański, Zabrze krok po kroku, Step by step, Schritt für Schritt, Zabrze 2007.
 • T. Wagner, Adaptacja obiektów poprzemysłowych na terenie Zabrza – szanse i zagrożenia, [w:] Wpływ przemysłu na rozwój Zabrza, Katowice 2010.
 • Drotschmann, Die Explosion auf dem Königlichen Steinkohlenbergwerk Königin Luise zu Zabrze am 2. April 1903 “Zeitschrift für des Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen im Preussischen Staate”, 1903.
 • T. Wagner, Zabrze. Nieznane oblicza zabrzańskiej architektury, Katowice-Zabrze 2003.
 • P. Dubiel, Dzieje polskości miasta Zabrza, Zabrze 1949.
 • W. Czakai, Niemcy i mniejszość niemiecka w Zabrzu, [w:] Zabrze. Tożsamość – ciągłość i zmiana, red. M. G. Gerlich, T. Schäppe, Zabrze 2000.
 • P. Hnatyszyn, Zabrzańskie pomniki i tablice pamiątkowe do 1945 roku. Hindenburger Denkmäler und Gedenktafeln bis 1945, Zabrze-Essen 1997.
 • Nowoczesność w architekturze. Zabrze – scalanie przestrzeni miejskiej, pod red. J. Witeczka, Gliwice 2008.
 • S. Januszewski, Ochrona dziedzictwa kultury technicznej – ku nowemu otwarciu, [w:] Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, pod red. tegoż, Warszawa 2009.
 • http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/kontrowersyjny-pomnik-hrabiegohttp://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/kontrowersyjny-pomnik-hrabiego [8.12.2011].
 • http://forum.gazeta.pl/forum/w,72,122044200,122046590,Georg_Bender_zasluzyl_na_wzgorze_w_parku_Poludn_.html [8.12.2011].
 • http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,78999,9081534,Jak_uhonorowac_nadburmistrza_Wroclawia_Georga_Bendera.html [8.12.2011].
 • Z. Barecki, T. Bugaj, S. Duży, J.G. Jurkiewicz, L. Potyka, L. Wiśniewski, Rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – Raport z najnowszych badań, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki, pod red. T. Burzyńskiego, A. Staniszewskiej-Ludwiczak, K. Pasko, Katowice 2009.
 • J. Grębowiec, Od egzorcyzmów do adoracji – o stosunku polskiej ludności Górnego Śląska do „śladów niemczyzny”, [w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog, pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego G. Jaśkiewicza, Rzeszów 2009.
 • http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/447929,zabrze-nie-bedzie-historycznego-napisu-nad-wejsciem-do-sztolni-dziedzicznej,id,t.html [15.10. 2011].
 • http://slask.naszemiasto.pl/artykul/1074987,zabrze-gl-ck-auf-nad-sztolnia-podzieli-slazakow,id,t.html [15.10.2011].
 • http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/449397,gl-ck-auf-nad-sztolnia-podzieli-slazakow,id,t.html [15.10.2011].
 • http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,10277270,Napis__Gl%C3%BCck_auf__wzbudza_kontrowersje.html [15.10.2011].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aa8d9c80-1d74-4598-94fe-2cdcecb36b39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.