Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 240 | 34-45

Article title

Konsumencka zdolność upadłościowa - zakres podmiotowy

Authors

Content

Title variants

EN
Consumer's Bankruptcy Capacity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) wprowadzono na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniającej ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze. Zdolność upadłościowa w ramach upadłości konsumenckiej została przyznana osobom fizycznym, wobec których nie może zostać ogłoszona upadłość na podstawie ogólnych przepisów dotyczących przedsiębiorców. Niemniej jednak ta na pozór czytelna dystynkcja między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorców w odniesieniu do osób fizycznych niesie ze sobą w praktyce liczne problemy natury interpretacyjnej. W szczególności warta uwagi jest sytuacja, gdy działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną bądź spółkę osobową zostaje przekształcona w spółkę kapitałową.
EN
The provisions governing the bankruptcy proceedings against natural person not conducting economic activity, the so called consumer's bankruptcy were introduced by the Act of 5th December 2008 amending Bankruptcy and Reorganization Law. The capacity to go bankrupt under consumer's bankruptcy proceedings was given natural persons aganist whom a declaration of bankruptcy can not be enforced according to provisions governing bankruptcy of entrepreneurs. Nevertheless this clear distinction between general and consumer's capacity to go bankrupt in relation to natural persons cause some interpretational difficulties in practice when borderline cases are to be considered. In particular such issues occur in connection with transformation of single entrepreneur into one-person company or partnership into company.

Year

Volume

240

Pages

34-45

Physical description

Contributors

References

 • Adamus R., Witosz A.J., Witosz A. (2009), Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny, LexisNexis, Warszawa.Flotyńska I., Lipowicz Ł. (2011), Pozytywne i negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości spółek handlowych - uwagi praktyczne (cz. 3), "Prawo Spółek", nr 9.
 • Głodowski W. (2010), Zakres podmiotowy i podstawy ogłoszenia "upadłości konsumenckiej", "Państwo i Prawo", nr 2.
 • Głodowski W. (2011), Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, "RPEiS", nr 3.
 • Gurgul S. (2013), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jakubecki A., Zedler F. (2010), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jara Z. (2014), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Piasecki K. (2004), Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Pogonowski P. (1999), Zdolność układowa według polskiego prawa o postępowaniu układowym, "Prawo Spółek", nr 2.
 • Pokora A. (1998), Zdolność Upadłościowa, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2.
 • Przychodzki M., Sącińska K. (2006), Brak zdolności upadłościowej osób prawa publicznego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 4.
 • Witosz A. (2013), Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową a problem zdolności upadłościowej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 4.
 • Witosz A., Witosz A.J., red. (2014), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Zimmerman P. (2014), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zienkiewicz D. (2006), w: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Uchwała SN z 3.07.2003, III CZP 38/03, OSNC 2004/9/134.
 • Wyrok SN z 6.11.2009 r., I CSK 154/09, Biul. SN z 2010, Nr 2.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze [p.u.n.]. T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [k.s.h.]. T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1527.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aae89b19-1d32-4dbd-885d-099cdcdc48f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.