PL EN


2018 | 351 | 176-187
Article title

Cyfryzacja praktyk szczupłych i zwinnych w organizacji

Content
Title variants
EN
Digitization of lean and agile practices in organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja implikacji technologii cyfrowych dla praktyk zwinnych i szczupłych organizacji. Autor podejmuje dwie perspektywy analizy, z których pierwsza dotyczy wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom logistycznym klientów, a druga odnosi się do możliwości wykorzystania potencjału cyfryzacji. Zastosowana metodyka objęła przegląd literatury przedmiotu, jak również wykorzystanie takich metod, jak obserwacja uczestnicząca, wywiady ustrukturyzowane, półustrukturyzowane, nieustrukturyzowane. Technologie cyfrowe powodują konwergencję stosowanych rozwiązań w ramach zidentyfikowanych w trakcie badań praktyk: super zwinnej, zwinnej, standardowej, szczupłej. Zidentyfikowane rozwiązania, głównie w formie platform, pomagają obsługiwać potrzeby logistyczne klientów w dowolnym zakresie. Zatem mimo różnicowania potrzeb logistycznych dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych można jednocześnie spełniać warunki podejścia szczupłego i zwinnego, a także innych zidentyfikowanych praktyk. Przeprowadzone badania wypełniają lukę występującą między dyskusją dotyczącą technologii cyfrowych a potencjalnymi implikacjami w zakresie działań organizacji, w tym w odniesieniu do zaspokajania potrzeb logistycznych.
EN
The main purpose of this article is to identify the implications of digital technologies for lean and agile practices in organization. The impact of digital technology on the organization’s activities is being discussed amongst scholars. It has also become an area of interest for business practitioners because of the sharp fall in prices of the technology. Author raised two research perspectives including meeting logistics needs of customer as well as deployment of the potential of digital technologies. Applied research methodology includes literature review and participant observation in line with structured, semi-structured and not structure interviews. Digital technologies translates deployment helps to meet simultaneously different logistics need and following the conditions of lean, agile and other covered practices. The conducted research fills the gap between the discussion about digital technologies and the potential implications for the organization’s activities.
Year
Volume
351
Pages
176-187
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania. Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania
References
 • Agarwal A., Shankar R., Tiwari M.K. (2006), Modeling the Metrics of Lean, Agile and Leagile Supply Chain: An ANP-based Approach, “European Journal of Operational Research”, Vol. 173, No. 1, s. 211-225.
 • Christopher M. (2000), The Agile Supply Chain: Competing in Volatile Markets, “Industrial Marketing Management”, Vol. 29, Iss. 1, s. 37-44.
 • Christopher M., Peck H., Towill D. (2006), A Taxonomy for Selecting Global Supply Chain Strategies, “The International Journal of Logistics Management”, Vol. 17, No. 2, s. 277-287.
 • Christopher M., Rutherford C. (2004), Creating Supply Chain Resilience through Agile Six Sigma, “Critical Eye”, Vol. 7, No. 1, s. 24-28.
 • Christopher M., Towill D.R. (2000), Supply Chain Migration from Lean and Functional to Agile and Customised, “Supply Chain Management: An International Journal”, No. 5, Vol. 4, s. 206-213.
 • Christopher M., Towill D.R. (2001), An Integrated Model for the Design of Agile Supply Chains, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol. 31, No. 4, s. 235-246.
 • Christopher M., Towill D.R. (2002), Developing Market Specific Supply Chain Strategies, “The International Journal of Logistics Management”, Vol. 13(1), s. 1-14.
 • Geest Y. (2014), Exponential Organizations − Why New Organizations Are 10 x Better, Faster and Cheaper than Yours (and What to Do about It), https://www.slideshare.net/vangeest/exponential-organizations-h (dostęp: 12.12.2017).
 • Goldsby T.J., Griffis S.E., Roath A.S. (2006), Modeling Lean, Agile, and Leagile Supply Chain Strategies, “Journal of Business Logistics”, Vol. 27, No. 1, s. 57-80.
 • Hartmann M., Halecker B. (2015), Management of Innovation in the Industrial Internet of Things, XXVI ISPIM Conference – Shaping the Frontiers of Innovation Management, Budapest.
 • Isaksson A.J., Harjunkoski I., Sand G. (2017), The Impact of Digitalization on the Future of Control and Operations, http://folk.ntnu.no/skoge/prost/proceedings/focapocpc-2017/FOCAPO-CPC%202017%20Invited%20Papers/87_CPC_Invited.pdf (dostęp: 22.12.2017).
 • Jackson M.C. (2003), Systems Thinking: Creative Holism for Managers, Wiley, Chichester.
 • Kirchherr H., Holotiuk F. (2017), Organizational Agility: Leveraging Organizational Structure in Times of Digitalization, Proceedings of the 2017 ACM SIGMIS Conference on Computers and People Research, Bangalore.
 • Naylor J.B., Naim M.M., Berry D. (1999), Leagility: Integrating the Lean and Agile Manufacturing Paradigms in the Total Supply Chain, “International Journal of Production Economics”, Vol. 62, No. 1-2, s. 107-118.
 • Olhager J. (2003), Strategic Positioning of the Order Penetration Point, “International Journal of Production Economics”, Vol. 85, No. 3, s. 319-329.
 • Olhager J., Selldin E., Wikner J. (2006), Decoupling the Value Chain, “International Journal of Value Chain Management”, No. 1, s. 107-118.
 • Potter A., Towill D.R., Christopher M. (2015), Evolution of the Migratory Supply Chain Model, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 2, No. 6, s. 603-612.
 • Qin J., Liu Y., Grosvenor R. (2016), A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond, “Procedia Cirp”, Vol. 52, s. 173-178.
 • Towill D.R., Christopher M. (2007), Do Not Lean Too Far – Evidence from the First Decade, “International Journal of Agile Systems and Management”, Vol. 2(4), s. 406-424.
 • Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Wikner J., Tang O. (2008), A Structural Framework for Closed-loop Supply Chains, “The International Journal of Logistics Management”, Vol. 19(3), s. 344-366.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ab74b3bd-569f-4a3e-be22-e4a0e3935779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.