Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 239 | 94-104

Article title

Wybrane społeczno-ekonomiczne Uwarunkowania dywersyfikacji portfela aktywów finansowych gospodarstw domowych

Authors

Content

Title variants

EN
Socioeconomic Context of Households Portfolio Diversification

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule skoncentrowano się na kwestii społeczno-ekonomicznej uwarunkowań implementacji dywersyfikacji portfela aktywów finansowych gospodarstw domowych. Za główny cel opracowania przyjęto określenie związku między wybranymi elementami charakterystyki społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych (dochody gospodarstwa domowego, wiek i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego) a dywersyfikacją portfela aktywów w Polsce oraz strefie euro. Do analizy wykorzystano mikroekonomiczne dane pochodzące z badań Diagnoza Społeczna i HFCS (The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey). Wykazano silną zależność między dochodami gospodarstwa domowego oraz wykształceniem i wiekiem głowy gospodarstwa domowego a skłonnością do dywersyfikacji portfela.
EN
This paper sheds light on the households portfolio structure in the context of households socioeconomic characteristics. The main purpose of this article is to provide some insight to the relationship between households socioeconomic characteristics and portfolio diversification in Poland and in the euro area. An analysis of this issue is accomplished with the help of detailed microdata. Social Diagnosis and HFCS (The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey) data are used. Household income, education and age are shown to have a significant influence on the level of households portfolio diversification.

Year

Volume

239

Pages

94-104

Physical description

Contributors

References

 • Ando A., Modigliani F. (1963), The "Life Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, "The American Economic Review", nr 53(1).
 • Anioła P., Gołaś Z. (2012), Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Materiały i Studia NBP, Warszawa, nr 282.
 • Anioła P., Gołaś Z. (2013), Wybrane aspekty zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Arrondel L., Bartiloro L., Fessler P., Lindner P., Mathä T.Y., Rampazzi C., Savignac F., Schmidt T., Schürz M., Vermeulen P. (2014), How do households allocate their assets? Stylised facts from the Eurosystem household finance and consumption survey, ECB Working Paper Series, nr 1722.
 • Bakshi G.S., Chen Z. (1994), Baby boom, population aging, and capital markets, "Journal of Business", nr 67(2).
 • Beer C., Mooslechner P., Schürz M., Wagner K. (2006), Austrian Households' Financial Wealth: An Analysis Based on Microeconomic Data, "Monetary Policy & the Economy", nr 2.
 • Białowolski P., Czapiński J., Grabowska I., Kotowska I.E., Panek T., Strzelecki P., Węziak-Białowolska D. (2011), Warunki życia gospodarstw domowych. Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport, "Contemporary Economics", nr 5.
 • Christiansen C., Joensen J.S., Rangvid J. (2008), Are Economists More Likely to Hold Stocks?, "Review of Finance", nr 12(3).
 • Czapiński J. (2011), Warunki i jakość życia Polaków - wprowadzenie. Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość życia Polaków - Raport, [Special issue] "Contemporary Economics", nr 5.
 • Duesenberry J.S. (1949), Income Saving and the Theory of Consumer Behaviour, Harvard University Press, Cambridge.
 • ECB (2013a), The Eurosystem household finance and consumption survey: methodological report for the first wave, ECB Statistics Paper Series, nr 1.
 • ECB (2013b), The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey: description and main results of the first wave, ECB Monthly Bulletin, nr 4.
 • Fatuła D. (2010), Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie, Kraków.
 • Friedman M. (1957), A Theory of the Consumption, Princeton University Press, Princeton.
 • Grotowska-Leder J. (2011), Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, nr 9.
 • Guiso L., Haliassos M., Jappelli T., Claessens S. (2003), Household stockholding in Europe: where do we stand and where do we go?, "Economic Policy", nr 36.
 • Hanna S.D., Yuh Y., Chatterjee S. (2012), The increasing financial obligations burden of US households: who is affected?, "International Journal of Consumer Studies", nr 36(5).
 • Harasim J. (2010), Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność [w:] J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice.
 • Hibbert A.M., Lawrence E.R., Prakash A.J. (2012), Do Finance Professors Invest Like Everyone Else?, "Financial Analysts Journal", nr 68(5).
 • Jajuga K. (2009), Podstawowe strategie inwestowania, KNF, Warszawa.
 • Keynes J.M. (1936), The general theory of employment, interest and money, MacMillan, London.
 • Klapper L., Lusardi A., Panos G.A. (2013), Financial literacy and its consequences: Evidence from Russia during the financial crisis, "Journal of Banking & Finance", nr 37(10).
 • Klimontowicz M. (2010), Lokowanie nadwyżek finansowych w aktywa niefinansowe [w:] J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice.
 • Kłopocka A. (2006), Komunikacja nieformalna na rynku detalicznych usług bankowych - studium przypadku, "Bank i Kredyt", nr 4.
 • Kłopocka A. (2004), Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 5.
 • Korenik D. (2003), Oszczędzanie indywidualne w Polsce: produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Liberda Z.B. (2013), Przezorność: kto oszczędza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • NBP (2014), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., NBP, Warszawa.
 • Rytelewska G. (2008), Gospodarstwa domowe [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System Finansowy w Polsce, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Rytelewska G., Kłopocka A. (2010), Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 1.
 • Schmittmann J.M., Pirschel J., Meyer S., Hackethal A. (2014), The Impact of Weather on German Retail Investors, "Review of Finance", doi:10.1093/rof/rfu020.
 • Temel Nalin H. (2013), Determinants of household saving and portfolio choice behaviour in Turkey, "Acta Oeconomica", nr 63(3).
 • Van Rooij M., Lusardi A., Alessie R. (2011), Financial literacy and stock market participation, "Journal of Financial Economics", nr 101(2).
 • Wildowicz A. (2006), Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005 [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ac25a9e8-4dbe-4314-9e1f-d7ca9b8e933c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.