Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Article title

2014

Identifiers

Notes

Artykuły opublikowane w niniejszym wydawnictwie są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukówych. Referaty stanowią syntezę wyników badań w obszarze obronności i bezpieczeństwa prowadzonych przez młodych naukowców.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.