PL EN


2015 | 236 | 21-34
Article title

Państwo w gospodarce – poglądy przedstawicieli młodszej szkoły historycznej

Content
Title variants
EN
The station in the economy – the view of representatives of the younger historical school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opóźnienie gospodarcze i rozbicie terytorialne Niemiec w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. zaważyły na dziewiętnastowiecznej niemieckiej myśli ekonomicznej. Przedstawiciele młodszej szkoły historycznej: Max Weber, Werner Sombart czy Gustav von Schmoller, wychodzili z negacji angielsko-francuskiej ekonomii klasycznej, przy czym wyjątkowo krytycznie oceniali jej dorobek w zakresie miejsca państwa w sferze ekonomicznej. Według przedstawicieli młodszej szkoły historycznej państwo nie tylko wspierało rodzimą produkcję, ale także roztaczało opiekę nad każdą jednostką oraz ułatwiało dostęp do dóbr społecznie pożądanych.
EN
The underdevelopment of Germany and its territorial division in the first decades of the 19th century influenced 19th century theory in this country, also the role of the state in the economy. The representatives of the younger historical school: Max Weber, Werner Sombart and Gustav von Schmoller negated English and French classical economy. Moreover, they were extremely critical about its views on the role of the state in the economic sphere. According to the representatives of the younger historical school, the state was supposed not only to support domestic production, but also provide care of every single human being and ease the access to socially desirable goods.
Year
Volume
236
Pages
21-34
Physical description
Contributors
References
 • Cameron L., Neal L. (2004), Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Ingham G. (2011), Kapitalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Krasuski J. (2005), Historia Niemiec, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Oakley A. (1997), Human Agents and Rationality in Max Weber`s Social Economics, "International Journal of Social Economics", Vol. 24.
 • Olszewski H. (1978), Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Paluszyński T. (2006), Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, Poznań.
 • Semmel B. (1960), Imperialism and Social Reform, "Studies and Society", London.
 • Sombart W. (1913), Żydzi i życie gospodarcze, Spółka Wydawnicza Warszawska, Warszawa.
 • Sombart W. (2004), Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych?, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 • Szarzec K. (2013), Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Taylor E. (2004), Wstęp do ekonomiki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin.
 • Weber M. (1995), Szkice z socjologii religii, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zarzeczny K. (2005), W poszukiwaniu ducha kapitalizmu w dziełach Wernera Sombarta, Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ac448d53-2cac-40a2-85c0-4d83dcb11657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.