Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 311 | 37-47

Article title

Wpływ procesów endogenicznych na rozwój zrównoważony

Content

Title variants

EN
The influence of the endogenous processes on the sustainable development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pierwszej części artykułu uzasadniono tezę, że rozwój samopodtrzymywany ma charakter endogeniczny, ponieważ jest stymulowany przez system społeczny. Endogeniczne czynniki rozwoju stanowią instytucje, zasoby jednostek oraz procesy społeczne. Państwo jest jednocześnie czynnikiem endogenicznym i egzogenicznym. W warunkach postępującej finansyzacji i globalizacji maleje rola państwa jako czynnika rozwoju społecznego.
EN
The first part of this article justifies the thesis that sustainable development is endogenous because it is stimulated by social system. Endogenous growth factors represent institutions, resources of individuals and social processes. The state is equally the exogenous and endogenous element. In terms of increasing financialization and globalisation, the role of state, as the factor of social development, decreases.

Year

Volume

311

Pages

37-47

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

References

 • Binswanger H.Ch. (2011), Spirala wzrostu, Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa.
 • Dowbor L. (2016), Przechwytywanie władzy przez system korporacyjny, „Le Monde Diplomatique. Edycja polska” wrzesień, nr 127(9), s. 34-39.
 • Fiedor B., Kociszewski K., red. (2010), Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Furgacz P. (2016), Planowe postarzanie produktów jako wyzwanie dla gospodarek i społeczeństw XXI wieku [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Górka K., Łuszczyk M., Thier A. (2016), Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Latouche S. (2010), Le pari de la décroissance, Pluriel, Paris.
 • Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept, Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sen A. (2002), Wolność i równość, Zysk i Spółka, Poznań.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia: analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 • Tanzi V. (2005), The Economic Role of the State in the 21st Century, “Cato Journal”, Vol. 25, No. 3, s. 617-638.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ac6b4855-07b1-4820-ae72-736c7f5bb734
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.