Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 320 | 61-74

Article title

Kierunki rozwoju gospodarczego miast w perspektywie adaptacji do zmian klimatu

Content

Title variants

EN
Directions of economic development of cities in the context of adaptation to climate change

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny rozwój miast coraz częściej determinowany jest postępującymi zmianami klimatu. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie „adaptacji” podkreśla możliwość wystąpienia korzyści ze zmian klimatu, które odpowiednio wykorzystane mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy miast. Artykuł dotyczy adaptacji do zmian klimatu w kontekście tworzenia nowych technologii, wpływu na rozwój gospodarczy miast, sektor przedsiębiorstw i rynek pracy. Celem artykułu jest określenie roli technologii w adaptacji do zmian klimatu z uwzględnieniem korzyści płynących dla gospodarki, wskazanie adaptacji jako szansy na rozwój gospodarczy, innowacyjność i konkurencyjność miasta oraz umiejscowienie rozwoju technologii, innowacji adaptacyjnych w lokalnych, krajowych i unijnych dokumentach.
EN
Urban development is determined by progressive climate change. The concept of adaptation to climate change highlights the possibility of benefits. Benefits, if they are used appropriately, they can positive impact on the economic development of cities. Article analyzes the impact of adaptation to climate change technology development and workplaces, companies. In the local, national and UE documents (Action plan, Strategy Adapt) is required to development adaptation technologies. They allow reduce risk level improve public safety, example of that put the technological development on water management is Rotterdam – solutions leader. Life in harmony with water resulted in creation various innovation. Very important is also cooperation network, which allows development of knowledge and sharing of experiences (Delta Cities Network, 100 Resilient Cities).

Year

Volume

320

Pages

61-74

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

References

 • Assessing the Implications of Climate Change Adaptation on Employment in the EU (2014), Final Report & Annexes, European Commission, July 2014.
 • Changing Work in a Changing Climate (2009), Trades Union Congress, London.
 • ClimateWorks Foundation, Global Environment Facility, European Commission, McKinsey & Company, The Rockefeller Foundation, Standard Chartered Bank and Swiss Re (2009), Shaping Climate-Resilient Development a Framework For Decision- Making. A Report of the Economics of Climate Adaptation Working Group, ECA Economics of Climate Adaptation.
 • Copenhagen. Climate Adaptation Plan (2011), Miljo Metropolen, Copenhagen.
 • EEA (2012), Urban Adaptation to Climate Change in Europe. Challenges and Opportunities for Cities Together with Supportive National and European Policies, EEA Report, Copenhagen 2012, No. 2.
 • Elliott M., Armstrong A., Lobuglio J., Bartram J. (2011), Technologies for Climate Change Adaptation – The Water Sector, The Water Institute at the University of North Carolina at Chapel Hill, April.
 • ETAP (2009), Adapting to Climate Change through Eco-Innovation, Summary of the event Copenhagen, European Commission, Danish Ministry of Environment, Copenhagen.
 • European Commission (2014), Assessing the Implications of Climate Change Adaptation on Employment in the EU, Final Report & Annexes, July.
 • Guide to Climate Change. Adaptation in Cities (2011), The World Bank.
 • Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Linham M.M., Nicholls J. (2010), Technologies for Climate Change Adaptation – Coastal Erosion and Flooding, UNEP Risř Centre on Energy, Climate and Sustainable Development, November.
 • Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (2009), Zmiana klimatu 2007: Raport Syntetyczny, Wydawnictwo IOŚ, Warszawa.
 • Młynarski T. (2013), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • OECD (2009), Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation. Policy Guidance, Paris.
 • Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko (2013), Unia Europejska.
 • Resilient Cities and Climate Adaptation Strategies (2013), Connecting Delta Cities, Rotterdam.
 • Resilient New Orleans (2015), Strategic Actions to Shape Our Future City, August, New Orleans.
 • Rodima-Taylor D., Olwig M.F., Chhetri N. (2011), Adaptation as Innovation, Innovation as Adaptation: An Institutional Approach to Climate Change, Applied Geography 33, s. 107-111.
 • Satterthwaite D., Huq S., Pelling M., Reid H., Romero Lankao P. (2007), Adapting to Climate Change in Urban Areas. The Possibilities and Constraints in Low- and Middle-income Nations, IIED.
 • Stern Review (2006), http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm (dostęp: 12.01.2016).
 • Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (2013), Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • The Hamburg Climate Action Plan (2011), Coordination Center for Climate Issues, Free and Hanseatic City of Hamburg Ministry for Urban Development and Environment, Hamburg.
 • The Rotterdam Climate Change Adaptation Strategy (2013), October, Rotterdam.
 • UNFCCC (2005), Report on the Seminar on the Development and Transfer of Technologies for Adaptation to Climate Change, Note by the secretariat.
 • UNFCCC (2006), Technologies for Adaptation to Climate Change, Bonn, Germany.
 • UNFCCC, Framework (2010), Convention on Climate Change, Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December, http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf. (dostęp: 26.06.2017).
 • UNFCCC (2016) Report of the Conference of the Parties on its Sixteenth Session, held at Cancun from 29 November to 10 December 2010, Addendum, Part Two: Action taken by the Conference of the Parties.
 • United Nations Development Programme (2010), Technology Needs Assessment for Climate Change, Handbook for Conducting.
 • Zielona Księga w sprawie ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (2013), Komisja Europejska, Strasburg.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ace67760-20ed-4a39-bd10-e57fd1f96a8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.