Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 270 | 48-56

Article title

Rozwój ekologicznych struktur klastrowych w województwie śląskim

Authors

Content

Title variants

EN
Development of the ecological cluster in the silesian province

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wybrane klastry działające w województwie śląskim w obszarze ochrony środowiska. Przeanalizowano ich rolę w rozwoju regionu, przedstawiono główne cele działalności oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w inicjatywie klastrowej. Działalność ekologicznych klastrów wpisuje się w rozwój zrównoważony województwa śląskiego. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i ocena tych o profilu ekologicznym, rozwijających się w województwie śląskim, mając na uwadze ich miejsce i rolę w rozwoju regionu.
EN
In this article were shown selected cluster working in the area of environment protection in the silesian province. There was analyzed their importance in the development of the region. The main goals of the activity and advantages resulting from participation in the cluster initiative were shown as well. Activity of the ecological clusters is related with the balanced development of the silesian province.

Year

Volume

270

Pages

48-56

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska

References

 • Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania (2010), PARP, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E. (2004), Polityka wspierania klastrów: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, PFSL, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, COM(2010) 2020 z 3.03.2010, Bruksela.
 • Heffner K., Klemens B. (2011), Struktury klastrowe w gospodarce przestrzennej – wybrane korzyści i problemy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 241.
 • Lorek E. (2011), Znaczenie struktur klastrowych jako narzędzi wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 225.
 • Porter M.E. (2001), O konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U.06.226.1651).
 • Wang Y., Wang L.(2010), Software Industry Cluster be Disagreement on Theory and Practice, „Intelligent Information Management”, nr 2.
 • [www1] http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/ (dostęp: 20.07.2015).
 • [www2] http://www.klaster3x20.pl/stowarzyszenie-klaster-3x20 (dostęp: 02.04.2015).
 • [www3] http://ligocka103.pl/o-nas/grupa/klaster-technologii-energooszczednych/ (dostęp: 02.04.2015).
 • [www4] http://www.polish-wood-cluster.pl/ (dostęp: 02.04.2015).
 • [www5] http://www.slaskiklasterwodny.pl/ (dostęp: 02.04.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-acfa25ec-a4c9-44bb-8c0c-cbe7087932e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.