PL EN


2019 | 382 | 24-37
Article title

Dodanie towarów do portfela inwestycyjnego jako forma jego dywersyfikacji

Content
Title variants
EN
Adding commodities to the investment portfolio as a form of diversification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu zbadano możliwości uzyskania korzyści wynikających z efektu dywersyfikacji, jakie przynosi dodanie towarów do klasycznych portfeli akcji lub obligacji. Przeanalizowano portfele składające się z różnych aktywów towarowych, takich jak energia, metale czy produkty rolne notowane na światowych rynkach, a także na rodzimej Towarowej Giełdzie Energii. Inwestycje odbywają się zarówno w sposób pośredni (poprzez fundusze ETF czy kontrakty na różnicę bez możliwości dostawy fizycznej), jak i bezpośredni w postaci kontraktów terminowych forward czy futures z dostawą fizyczną. Stopy zwrotu, korelacje, odchylenia standardowe i niektóre wskaźniki, takie jak Sharpe lub Sortino, są prezentowane na podstawie danych empirycznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż dodanie towarów do portfela inwestycyjnego może przynieść korzyści. Niemniej jednak mogą one być ograniczone ze względu na słabą płynność tych towarów (np. na Towarowej Giełdzie Energii) oraz brak występowania powszechnych indeksów towarowych.
EN
This study examines the possibilities of obtaining advantages of the diversification effect brought by adding commodities to the classic equity or bond portfolios. These portfolios consisting of different assets like energy, metals, softs and agriculture are analysed, including both indirect (through derivatives and ETFs) and direct ways of investing in commodities, including polish commodity market too. Rates of return, correlations, standard deviations and some performance ratios like Sharpe or Sortino are calculated for separate portfolios on the basis of empirical data. Results obtained allow to state that adding of commodities in portfolio could bring benefits. Nevertheless, they could be limited due to poor liquidity on Polish Power Exchange as well as a lack of commodity indexes.
Year
Volume
382
Pages
24-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Matematyki Stosowanej
References
 • Abner D. (2015), Visual Guide to ETFs, John Wiley & Sons.
 • Bacon C. (2008), Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, John Wiley & Sons.
 • Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2009), Investments, McGraw-Hill.
 • Chevallier J., Ielpo F. (2013), The Economics of Commodity Markets, John Wiley & Sons.
 • Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa.
 • Haugen R. (1996), Teoria Nowoczesnego Inwestowania, WIG PRESS, Warszawa.
 • Jajuga K. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, WN PWN, Warszawa.
 • Lhabitant F. (2004), Hedge Funds: Quantitative Insights, John Wiley & Sons.
 • Reilly F., Brown K. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
 • Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe, Placet, Warszawa.
 • [www 1] https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/RI/GPW_2017_Q4_Prezentacja_wynikowa_PL.pdf (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 2] https://www.ft.com/content/7a8e6ea8-de7c-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 3] https://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/archiwum/ (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 4] https://www.gpw.pl/instrumenty-pochodne (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 5] https://pl.investing.com/commodities/ (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 6] https://www.bloomberg.com/quote/UAG:US (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 7] https://www.bloomberg.com/quote/BCOMSO:IND (dostęp: 14.08.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ad160fb6-8848-4e0b-871e-68b97442599c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.