PL EN


2016 | 271 | 199-209
Article title

Mutual trade relations between Israel and the European Union within the years 2009-2013

Authors
Content
Title variants
PL
Analiza wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy Izraelem i Unią Europejską w latach 2009-2013
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In today’s world of globalization and overwhelming economic interdependencies it is important for any economist to be able to analyze and identify the casual nexus of the configuration of global trade. The topic of foreign economic policy of Israel and it’s economic relations with the European Union is unique in its nature as both of the considered economic entities do not constitute regular economic organisms. From the practical point of view, it is important to recognize and understand the factors enhancing the development of mutual economic relations, its institutional and legal framework as well as explore the mutual trade and its structure.
PL
W dzisiejszym świecie globalizacji i wszechogarniającej sieci ekonomicznych współzależności kluczowe dla każdego ekonomisty jest, aby był on w stanie zidentyfikować ciąg przyczynowo-skutkowy odnoszący się do genezy aktualnej konfiguracji handlu światowego. Temat zagranicznej polityki ekonomicznej Izraela i jego ekonomicznych relacji z Unią Europejską jest wyjątkowy w swej naturze ze względu na fakt, że oba podmioty gospodarcze nie stanowią zwyczajnych organizmów ekonomicznych. W celu zrozumienia istoty wzajemnych relacji handlowych Izraela i Unii Europejskiej niezbędne jest rozpoznanie i zrozumienie czynników wpływających na rozwój tych stosunków, ich ramy prawne i instytucjonalne oraz zbadanie struktury wzajemnego handlu.
Year
Volume
271
Pages
199-209
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Stosunków Międzynarodowych
References
 • Don Harpaz M. (2008), Israel's Trade Relations with the European Union: The Case for Diversification, Mediterranean Politics, Vol. 13, No. 3, pp. 391-417, November.
 • Patek A. (2003), Najnowsza historia świata 1945-1963. T. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Pankowicz A. (1991), Historia. Polska i świat współczesny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Hellander P., Humphreys A. & Tilbury N. (2000), Israel & the Palestinian Territories, Melbourne.
 • [www 1] Central Intelligence Agency, The World Factbook, European Union, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html (accessed: 04.09.2105).
 • [www 2] Central Intelligence Agency, The World Factbook, Israel, https://www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html (accessed: 04.09.2105).
 • [www 3] Delegation of the European Union to Israel http://eeas.europa.eu/delegations/ israel/eu_israel/political_relations/political_framework/index_en.htm (accessed: 04.09.2105).
 • [www 4] European Commission, Directorate-General for Trade, "European Union, Trade in goods with Israel", http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/ tradoc_113402.pdf (accessed: 04.09.2105).
 • [www 5] European External Action Service, European Neighborhood Policy http://eeas. europa.eu/enp/about-us/index_en.htm (accessed: 04.09.2105).
 • [www 6] The Israeli Economy - a 360 degrees Perspective January 2015, http://www.finance israel.mof.gov.il/FinanceIsrael/Pages/en/EconomicData/360.aspx (accessed: 26.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ad2861d6-54c3-4ab4-8a8c-fc34032d5945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.