Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 34 | 128-146

Article title

The conceptualization of the costs projections of metropolis’ space dysfunctionality

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aim/purpose – The conceptualization of the estimation of spatial dysfunctionality costs. Design/methodology/approach – An innovative method of estimating costs due to spatial dysfunctionality was proposed, including costs directly incurred and the time lost. Findings – A modern system of integrated planning requires costs projections that justify the necessary changes in space and convince the public and competently independent territorial authorities in the metropolis to take them accordingly. The dysfunctionality of space exposes a society to high costs. On the example of the Cracow Metropolitan Area, costs only from commuting to work amount to PLN 114.7 billion (2018-2030). Research implications/limitations – The results of research indicate the geographical directions in which the investments of public authorities operating in the metropolitan area should concentrate. For the accuracy of the projections presented, it would be essential to increase the frequency and scope of Central Statistical Office research on commuting to work. Originality/value/contribution – The presented study is part of a few Polish studies in the field of estimating the costs of spatial phenomena – especially in terms of mobility costs. The proposed method of the research attempts to fill the gap in estimating the costs of commuting by taking into account the costs of car amortization. Thus far, research in the field of travel costs has focused merely on fuel costs.

Year

Volume

34

Pages

128-146

Physical description

Contributors

 • Department of Regional Economy. Faculty of Economy and Public Administration. Cracow University of Economics, Cracow, Poland

References

 • Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce [Growing dysfunctions, fundamental dilemmas, necessary actions. Report on the state of territorial self-government in Poland]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Brueckner, J. K. (2000). Urban sprawl: Diagnosis and remedies. International Regional Science Review, 23(2), 16-171. doi: 10.1177/016001700761012710
 • Cieślak, M. (2002). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [Economic forecasting. Methods and applications]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Domański, R. (2004). Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne [Economic geography. Dynamic approach]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drobniak, A. (2002). Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych [Application of cost-benefit analysis in the assessment of public projects]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • El-Geneidy, A., Levinson, D. M., Diab, E., Boisjoly, G., Verbich, D., & Loong, Ch. (2016). The cost of equity: Assessing transit accessibility and social disparity using total travel cost. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 91, 302-316. https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.07.003
 • Foltyn-Zarychta, M. (2008). Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych [Cost-benefit analysis in assessing the effectiveness of proecological investments]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Ford, A. C., Barr, S. L., Dawson, R. J., & James, P. (2015). Transport accessibility analysis using GIS: Assessing sustainable transport in London. ISPRS International Journal of GeoInformation, 4(1), 124-149. doi: 10.3390/ijgi4010124
 • Gibbons, S., Lyytikäinen, T., Overman, H., & Sanchis-Guarner, R. (2012). New road infrastructure: The effects on firms (Discussion paper No. 117). London: Spatial Economics Research Centre. Retrieved from: http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/serc/publications/download/sercdp0117.pdf
 • Grabiński, T., Wydymus, S., & Zeliaś, A. (1982). Metody prognozowania rozwoju społeczno – gospodarczego [Methods of forecasting socio-economic development]. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical Office, CSO]. (2014). Dojazdy do pracy – NSP 2011 [Commuting to work – NSP 2011]. Retrieved from http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html
 • Guzik, R. (2016). Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii [Public transportation and spatial accessibility in rural areas of Switzerland]. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), 49-61. doi: 10.4467/2543859XPKG. 16.022.6320
 • Hołuj, A., & Frączek, J. (2015). The importance of the measurement and analysis of vehicle traffic volume for designing road infrastructure: A case study of Bysina. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 4(4), 1485-1495. doi: 10.14597/infraeco.2015.4.4.107
 • Kleinberg, J., Ludwig, J., Mullainathan, S., & Obermeyer, Z. (2015). Prediction policy problems. American Economic Review: Papers & Proceedings, 105(5), 491-495. doi: 10.1257/aer.p20151023
 • Kowalewski, A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J., & Śleszyński P. (2014). Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu [Economic losses and social costs of uncontrolled urbanization in Poland – selected fragments of the report]. Samorząd Terytorialny, 25, 4(280), 5-21.
 • Lisowski, A., & Grochowski, M. (2007). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [Suburbanization processes. Conditions, forms and consequences]. Biuletyn KPZK PAN, 240(1), 216-280.
 • Lityński, P., & Hołuj, A. (2015). Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [The profile of households generating urban sprawl on the example of a selected area of Cracow Metropolitan Area]. Studia KPZK PAN, CLXI, 402-414. Retrieved from http://journals.pan.pl/Content/97527/mainfile.pdf
 • Lityński, P., & Hołuj, A. (2017). Urban sprawl costs: The valuation of households’ losses in Poland. Journal of Settlements and Spatial Planning, 8(1), 11-35. doi: 10.24193/jssp.2017.1.02
 • Livermore, M. A, Glusman, A. J., & Moyano, G. (2013). Global cost-benefit analysis. In M.A. Livermore & R.L. Revesz (Eds.), The Globalization of Cost-Benefit Analysis in Environmental Policy (pp. 3-14). New York: Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199934386.003.0001
 • Metz, D. (2008). The myth of travel time saving. Transport Reviews, 28(3), 321-336. doi: 10.1080/01441640701642348
 • Ministerstwo Rozwoju i Finansów [Ministry of Development and Finance]. (2017). Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw [Guidelines on macroeconomic assumptions for estimating the financial consequences of the draft laws]. Retrieved from: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002167/Wytyczne+zapewniające+stosowanie+jedn+wskaznikow+aktualizacja+X+2017
 • Mouter, N., & Chorus, C. (2016, September). Value of time: A citizen perspective. Transportation Research. Part A, 91, 317-329. doi: 10.1016/j.tra.2016.02.014
 • Ojeda-Cabral, M., & Chorus, C. G. (2016). Value of travel time changes: Theory and simulation to understand the connection between Random Valuation and Random Utility methods. Transport Policy, 48, 139-145. doi: 10.1016/j.tranpol.2016.03.006
 • Van Ommeren, J., Rietveld, P., & Nijkamp, P. (1999, September). Job moving, residential moving, and commuting: A search perspective. Journal of Urban Economics, 46(2), 230-253. doi: 10.1006/juec.1998.2120
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy [Regulation of the Minister of
 • Transport of October 23, 2007 amending the regulation on the conditions for determining and the method of reimbursement of the costs of using passenger cars, motorcycles and mopeds not owned by the employer for business purposes]. Dz.U. 2007, Nr 201, poz. 1462.
 • Śleszyński, P. (2017). Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym [Economic availability of voivodship cities in the light of travel costs by car]. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(1), 7-18. doi: 10.4467/2543859xpkg.17.001.6730
 • Wassmer, R. W. (2002). An economic perspective on urban sprawl: With an application to the American West and a test of the efficacy of urban growth boundaries. Los Angeles, CA: California State University.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-1948

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ad79c8a2-1f72-4a03-b2b1-0d504e8233d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.