Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 260-270

Article title

Alianse jako odpowiedź na zmianę uwarunkowań zarządzania współczesnymi lotniskami

Authors

Content

Title variants

EN
Alliances in response to the changing conditions of the modern management of airports

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Procesy globalizacyjne, konieczność koncentrowania się na rynkach światowych, nasilanie się konkurencji, zmienne potrzeby klienta, szybkie tempo wdrażania nowych technologii, procesy prywatyzacyjne wywołują zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami w branży lotniczej. Dostosowanie się do turbulentnego otoczenia wymusza poszukiwanie nowych form organizacyjnych umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw jako sieci, fuzji, aliansów. Czy lotniska mogą wzorować się na liniach lotniczych, zawierając strategiczne alianse? A może powinny kooperować z liniami lotniczymi, dzieląc chociażby ryzyko budowania kolejnych elementów infrastruktury?
EN
The processes of globalization, the need to focus on global markets, the intensification of competition, the customer needs change, the rapid technological changes, the privatization processes cause the changes in the management in the aviation industry. Adapting to the turbulent environment and to seek for the new forms of organization. Is it possible for the airport to enter into strategic alliances? Or should it cooperate with airlines and share the risk of building the infrastructure works?

Year

Volume

299

Pages

260-270

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

References

 • Albers S., Koch B., Ruff C. (2005), Strategic Alliances between Airlines and Airports – Theoretical Assessment and Practical Evidence, „Journal of Air Transport Management”, No. 11.
 • Boeing Commercial Airplanes (2015), Current Market Outlook 2015-2034.
 • Chrząszcz A. (2013), Konsorcjum oraz inne wybrane formy współpracy przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, t. VI, nr 4.
 • Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Forsyth P., Niemeier H.-M., Wolf H. (2011), Airport Alliances and Mergers – Structural Change in the Airport Industry? „Journal of Transport Management”, No. 17.
 • Forsyth P., Niemeier H.M., Wolf H. (2010), Airport Alliances and Multi Airport Companies – Implications for Competition [w:] P. Forsyth, D. Gillen, J. Müller, H.M. Niemeier (eds.), Airport Competition: the European Experience, Ashgate Publishing Ltd.
 • Garrette B., Dussauge P. (1996), Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa.
 • Jimenez E., Claro J., de Sousa J.P. (2013), The Airport Business in a Competitive Environment, „European Journal of Transport and Infrastructure Research”, No. 4.
 • Jurkowska-Gomułka A. (2010), Stosowanie reguł konkurencji wobec zarządzających portami lotniczymi w świetle doświadczeń orzeczniczych w UE i Polsce [w:] F. Czernicki, T. Skoczny (red.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jurkowska-Gomułka A. (2011), Stosowanie reguł konkurencji wobec działalności portów lotniczych: przegląd aktualnych problemów orzecznictwa i praktyki decyzyjnej organów ochrony konkurencji w UE i Polsce [w:] F. Czernicki, T. Skoczny (red.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kotas A. (2013), Znaczenie ryzyka w procesie przejęć przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 14.
 • Marcinkowski A., Ochodek B., Wawrzyniak A. (2012), Wybrane aspekty organizacyjne sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, PWSZ im. S. Staszica w Pile, Piła.
 • Marciszewska E. (2014), Relacje kooperacyjne w transporcie lotniczym – od aliansów do fuzji i przejęć, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa”, z. 135.
 • Niemeier H.-M., Wolf H. (2002), Strategische Allianzen zwischen Flughäfen – notwendiges Gegengewicht zur Blockbildung der Fluggesellschaftten? [w:] A. Knorr, Europäischer Luftverkehr – wem nutzen die strategischen Allianzen? Schriftenreihe der DVWG, B 246 Bergisch-Gladbach.
 • Pijet-Mogoń E. (2012), Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego”, nr 25, Uniwersytet Wrocławski.
 • Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Tłoczyński D. (2013), Kierunki rozwoju transportu lotniczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 143, Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie.
 • Zajas S. (2014), Restryktywna i liberalna polityka lotnicza oraz ich wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 3(96).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ad82c43c-3a8f-40fd-851c-f30b794468ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.