Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 259 | 28-38

Article title

Wartość i cena w perspektywie socjologii ekonomicznej

Authors

Content

Title variants

EN
Value and price in the perspective of economic sociology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejsze opracowanie przedstawia dorobek socjologii ekonomicznej z zakresu badań nad zjawiskami cen i wartości oraz przeciwstawia go uproszczonemu podejściu przyjętemu przez ekonomię neoklasyczną. Ta ostatnia postrzega wartość przez pryzmat ceny oraz zakłada istnienie stałych preferencji zatomizowanych jednostek funkcjonujących na izolowanych rynkach. Socjologia zakłada natomiast, że ani cena, ani pieniądzb nie są rzeczywistymi miernikami wartości oraz próbuje zrozumieć formowanie się cen nie jako wyniku indywidualnych preferencji, ale jako rezultatu społecznych i politycznych czynników warunkujących funkcjonowanie rynku.
EN
This paper reviews the research of economic sociology on the phenomena of prices and valuation and contrasts it with the simplified approach of neoclassical economy. The latter perceives value through the prism of prices and assumes fixed preferences of atomized actors acting on isolated markets. Sociology posits instead that neither money nor prices are the true measuring rod of worth and tries to understand how prices are set not as an outcome of individual preferences, but as a result of social and political factors determining the functioning of markets.

Year

Volume

259

Pages

28-38

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

References

 • Aisen A., Veiga F.J. (2005), Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis, IMF Working Paper 05/49.
 • Aspers P. (2009), Knowledge and Valuation in Markets, „Theory and Society”, Vol. 38/2.
 • Aspers P., Beckert J. (2011), Value in Markets [w:] J. Beckert, P, Aspers (red.), The Worth of Goods. Valuation and Pricing in the Economy, Oxford University Press, Oxford.
 • Baudrillard J. (2006) [1970], Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo ,Sic!, Warszawa.
 • Beckert J. (2011), Where Do Prices Come From? Sociological Approaches to Price Formation, „Socio-Economic Review”, Vol. 9/4.
 • Bourdieu P. (2005) [1979], Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Chang H.-J. (2011), 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, Penguin Books, London.
 • Fligstein N. (2001), Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty First Century Capitalist Societies, Princeton University Press, Princeton.
 • Fourcade M. (2011), Price and Prejudice: On Economics and the Enchantment (and Disenchantment) of Nature [w:] J. Beckert, P. Aspers (red.), The Worth of Goods. Valuation and Pricing in the Economy, Oxford University Press, Oxford.
 • Karpik L. (2010), Valuing the Unique: The Economics of Singularities, Princeton University Press, Princeton.
 • Lawson T. (1997), Economics and Reality, Routledge, London.
 • MacKenzie D., Millo Y. (2003), Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of Financial Derivatives Exchange, „American Journal of Sociology”, Vol. 109/1.
 • Stiglitz J.E. (2012), The Price of Inequality, Allen Lane, London.
 • Veblen T. (2008) [1899], Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo MUZA, Warszawa.
 • Zbaracki M. (2004), Pricing Structure and Structuring Price, University of Pennsylvania, Philadelphia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-adbcd140-a2bd-4c7f-9028-6d805372b1a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.