Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | numer specjalny / special issue | 155-174

Article title

Wpływ projektów funduszy strukturalnych na rozwój Zielonej Góry

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of structural funds on the development of Zielona Gora

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza wpływu polityki spójności w latach 2004–2006 na rozwój Zielonej Góry. W badaniach, korzystając ze zróżnicowanych źródeł informacji i metod, podjęto analizę wpływu w trzech głównych aspektach: konkurencyjności i atrakcyjności; spójności społecznej i przestrzennej oraz dyfuzji procesów rozwojowych. Z badań wynika, że polityka spójności miała niewielki wpływ na rozwój miasta i jego otoczenia, służyła bowiem przede wszystkim podniesieniu jakości życia.
EN
The main objective of the paper is to analyze the impact of 2004−2006 Cohesion Policy on the development of Zielona Gora (a city in western Poland). It concentrates on three key aspects of the development: competitiveness and attractiveness; social and territorial cohesion; and the diffusion of developmental processes. In our research, we have used a variety of methods and sources of information. Our main conclusion is that the Cohesion Policy of that period contributed more to the improvement of the quality of life in Zielona Gora and its surroundings than to its medium- or long-term development.

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union challenges and expectations, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf (dostęp 15.05.2010).
 • Camagni R., 1991, „Local «milieu» uncertainty and innovation networks: towards a new dynamic theory of economic space”, w: R. Camagni (red.), Innovation Networks: a Spatial Perspective, London: Belhaven Press.
 • Castells M., 2008, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cooke P., 2002, Knowledge Economies, London: Routledge.
 • EC, 2010, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth; COM (2010) 2020 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF (dostęp 15.05.2010).
 • EUROREG, 2010, Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich, Warszawa: EUROREG UW.
 • Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life, New Y ork: Basic Books.
 • Gorzelak G., 2007, „Rozwój – region – polityka”, w: G. Gorzelak i A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG.
 • Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), 2003, Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Keating M., Loughlin J., Deschouwer K., 2003, Culture, Institutions and Economic Development. A Study of Eight European Regions, Cheltenham UK, Northampton MA, USA: Edward Elgar.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego, 2010, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Majer A., 2009, „Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast”, w: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Strategia Rozwoju Miasta Zielona Góra, 2008, Zielona Góra.
 • OECD, 2011, OECD Urban Policy Review: Poland 2011, OECD Publishing.
 • Porter M., 2004, Porter o konkurencji, tłum. A. Ehrlich, Warszawa: PWE.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu, tłum. J. Szacki, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Smętkowski M., 2010, „Miasta i system osadniczy Polski w perspektywie europejskiej”, w: A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • WEF (World Economic Forum), 2010, Global Competitiveness Report 2010–2011, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf (dostęp 10.05.2011).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-adfcdfbc-e249-4298-9521-250b68f5a737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.