Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 295 | 100-108

Article title

Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym

Authors

Content

Title variants

EN
Forward risk measure and application in the finite market model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca dotyczy konstrukcji odwzorowania ryzyka forward w modelu rynku skończonego określonego na strukturze drzewa. Odwzorowanie ryzyka forward jest zdefiniowane dla danej warunkowej wypukłej miary ryzyka, spełniającej warunek kalibracji. Odwzorowanie to nie jest niezmiennicze względem dopłat, lecz jest podaddytywne. W różnych modelach rynków skończonych, wskazane zostały pewne warunkowe miary ryzyka, generujące odwzorowania ryzyka forward.
EN
The paper deals with the construction of the forward risk application in the finite market model with the tree structure. The risk forward application is defined for a given conditional convex risk measure satisfying the generalized calibration condition. Such an application is not cash invariant, but is an subadditive one. In different market models we indicate some conditional risk measures generating forward risk applications.

Year

Volume

295

Pages

100-108

Physical description

Contributors

author
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej

References

  • Acciaio B., Follmer H., Penner I. (2012), Risk Assessment for Uncertain Cash Floors: Model Ambiguity, Discounting Ambiguity and the Role of Bubbles, “Finance and Stochastics”, Vol. 16.
  • Dana R.-A., Jeanblanc-Picque M. (1998), Marches financiers en temps continu, Economica, Paris.
  • El Karoui N., Ravanelli C. (2009), Cash Subadditive Risk Measures and Interest Rate Ambiguity, “Mathematical Finance”, No. 4.
  • Follmer H., Schied A. (2011), Stochastic Finance. An Introduction in Discrete Time, De Gruyter, Berlin.
  • Pliska S. (2005), Wprowadzenie do matematyki finansowej, WNT, Warszawa.
  • Riedel F. (2004), Dynamic Coherent Risk Measures, “Stochastic Processes and Aplications”, Vol. 112.
  • Utkin J. (2010), Statyczne miary ryzyka i straty w skończonych modelach struktury terminowej, SGH, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ae402c83-5ec9-4147-b15a-cda3145f5969
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.