Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(75) | 30-33

Article title

Analiza determinant cen nieruchomości w Polsce

Content

Title variants

EN
Analysis of factors determining real property prices in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy wyszczególniono potencjalne makroekonomiczne determinanty cen nieruchomości w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej. Rozważono wpływ tych czynników w ostatnich latach. Zasugerowano także dalsze badania oraz wykazano, dlaczego bardziej istotnego wpływu należy szukać w czynnikach demograficznych i socjologicznych.
EN
Some possible house price determinants in Poland were presented by examining particular researches on Eastern and Western Europe and European Community. The impact of those factors was examined on Polish market in recent years. The future possible researches were suggested. It was also stated why demographic and sociological factors are probably more important.

Year

Issue

Pages

30-33

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Geometrii Różniczkowej, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland

References

 • Bittner A., Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości, Acta Sci. Pol.. Administratio Locorum 6 (4), 2007.
 • Capozza D., Hendershott P., Mack Ch., Mayer Chr., Determinants of Real House Price Dynamics, Working Paper 9262, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, 2002.
 • Dybciak M., Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2010r., Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych, Bank BGŻ, Warszawa 2009.
 • Egert B., Mihaljek D., Determinants of house prices in central and Eastern Europe, Working Papers 236, Bank for International Settlements, Basel 2007.
 • Gazeta Wyborcza, Raport o cenach mieszkań, 26.09.2007.
 • GUS, Bank Danych Regionalnych, 2010a.
 • GUS, Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, <http://www. stat.gov.pl/gus/5840_4671 _PLK_HTML.html>.
 • Hakkio C., Rush M., Cointegration: how short is the long run?, „Journal of International Money and Finance”, Vol. 10, 1991.
 • Hyclak T., Johnes G., House prices and regional labor markets, „The Annals of Regional Science”, Springer - Verlag, 1999.
 • Merika A., Merikas A., Triantafyllou Anna, Explaining House Price Changes in Greece, The European Financial Management Association, Annual Meetings Paper, Milan 2009.
 • Muellbauer J., Murphy A., Explaining Regional House Prices in the UK, Working Paper WP94/21, Department of Economics University College Dublin, Dublin 1993.
 • NBP, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002 - 2009, Warszawa 2010.
 • O'Donovan B., Rae D., The Determinants of House Prices in New Zealand: An Aggregate and Regional Analysis, New Zealand Economic Papers, Vol. 31, 1997.
 • Peek J., Wilcox J., The Measurement and Determinants of Single - Family House Prices, Working Paper No. 91-7, Federal Reserve Bank of Boston, 1991.
 • Posedel P., Vizek M., House price determinants in transition and EU-15 countries, Post-Communist Economies, 21, 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1341-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ae8c54f6-3a32-4689-a88c-f98030bea11b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.