Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 319 | 268-282

Article title

Orientacja przedsiębiorcza a wiedza w początkowym i dojrzałym etapie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

EN
Entrepreneurial orientation and knowledge in initial and mature phases of internationalization process of firms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest weryfikacja wpływu orientacji przedsiębiorczej na wykorzystanie wiedzy w różnych etapach procesu internacjonalizacji wśród badanych polskich przedsiębiorstw. Artykuł oprócz przeglądu literatury prezentuje wyniki badań na warstwowo-losowej próbie 355 przedsiębiorstw umiędzynarodowionych z Polski. Ankietyzacja została przeprowadzona przy wykorzystaniu techniki CATI. Wyniki badań potwierdzają, że wyższa międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza intensyfikuje wykorzystanie wiedzy przedsiębiorczej i wiedzy sieciowej na etapie dojrzałej internacjonalizacji (ale już nie w jej początkowym stadium). W fazie początkowej internacjonalizacji oprócz wiedzy rynkowej (co jest zgodne z podstawami teoretycznymi) przedsiębiorstwa o wyższej orientacji przedsiębiorczej intensywniej wykorzystują wiedzę socjo-kulturową.
EN
This article aims at the verification of the impact of entrepreneurial orientation on the use of knowledge at various stages of the internationalization process of Polish companies. The article, in addition to the literature review, presents the results of research on the stratified random sample of 355 Polish internationalized firms. The survey was conducted using CATI technique. The results confirm that higher international orientation entrepreneurial intensifies the use of entrepreneurial and network knowledge at the stage of a mature internationalization (but not in its initial stage). At the initial phase of internationalization in addition to market knowledge (which is consistent with the theoretical foundations), firms with higher entrepreneurial orientation intensely use socio-cultural knowledge.

Year

Volume

319

Pages

268-282

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego

References

 • Antončič B., Hisrich R.D. (2001), Intrapreneurship: Construct Refinement and Crosscultural Validation, „Journal of Business Venturing”, Vol. 16, No. 5.
 • Autio E., Sapienza H.J., Almeida J.G. (2000), Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Imitability on International Growth, „Academy of Management Journal”, Vol. 43, No. 5.
 • Basso O., Fayolle A., Bouchard V. (2009), Entrepreneurial Orientation: The Making of a Concept, „Entrepreneurship and Innovation”, Vol. 10, No. 4.
 • Casillas J.C., Moreno A.M., Acedo F.J., Gallego M.A., Ramos E. (2009), An Integrative Model of the Role of Knowledge in the Internationalization Process, „Journal of World Business”, Vol. 44.
 • Covin J.G., Lumpkin G.T. (2011), Entrepreneurial Orientation Theory and Research: Reflections on a Needed Construct, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 35, No. 5.
 • Covin J.G., Miller D. (2014), International Entrepreneurial Orientation: Conceptual Considerations, Research Themes, Measurement Issues, and Future Research Directions, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 38, No. 1.
 • Covin J.G., Slevin D. (1989), Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, „Strategic Management Journal”, Vol. 10, Issue 1, s. 75-87.
 • Covin J.G., Slevin D.P. (1991), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 16, No. 1.
 • Dai L., Maksimov V., Gilbert B.A., Fernhaber S.A. (2014), Entrepreneurial Orientation and International Scope: The Differential Roles of Innovativeness, Proactiveness, and Risk-Taking, „Journal of Business Venturing”, Vol. 29, No. 4
 • Dess G.G., Lumpkin G.T. (2005), The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Corporate Entrepreneurship: Research Briefs, „Academy of Management Executive”, Vol. 19, No. 1.
 • Dimitratos P., Plakoyiannaki E. (2003), Theoretical Foundations of an International Entrepreneurial Culture, „Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 1, No. 2.
 • Etemad H. (2015), Entrepreneurial Orientation – Performance Relationship in the International Context, „Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 13, No. 1.
 • Gaweł A. (2008), Entrepreneurship – A Theoretical Approach (Chapter 1) [w:] M. Rekowski (red.), Entrepreneurial Tissue and Regional Economy: Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions, The Poznan University of Economics Publishing House, Poznań.
 • Gaweł A. (2013), Proces przedsiębiorczy: tworzenie nowych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Glavas Ch., Mathews Sh. (2014), How International Entrepreneurship Characteristics Influence Internet Capabilities for the International Business Processes of the Firm, „International Business Review”, Vol. 23, No. 1.
 • Gupta V.K., Gupta A. (2015), Relationship Between Entrepreneurial Orientation and Firm Performance in Large Organizations over Time, „Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 13, No. 1.
 • Khandwalla P. (1977), The Design of Organizations, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 • Knight G.A. (1997), Emerging Paradigm for International Marketing: The Born-Global Firm, Doctoral dissertation, Michigan State University, East Lansign, MI.
 • Knight G.A. (2001), Entrepreneurship and Strategy in the International SME, „Journal of International Management”, Vol. 7, No. 3.
 • Kuivalainen O., Sundqvist S., Servais P. (2007), Firms’ Degree of Born-Globalness, International Entrepreneurial Orientation and Expert Performance, „Journal of World Business”, Vol. 42, No. 3.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, „Academy of Management Review”, Vol. 21, No. 1.
 • McDougall P.P., Oviatt B.M. (2000), International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths, „Academy of Management Journal”, Vol. 43, No. 5.
 • Mejri K., Umemoto K. (2010), Small- and Medium-Sized Enterprise Internationalization: Towards the Knowledge-Based Model, „Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 8, No. 2.
 • Miller D. (1983), The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, „Management Science”, Vol. 29, No. 7.
 • Mintzberg H. (1973), Strategy-Making in Three Modes, „California Management Review”, Vol. 16, No. 2.
 • Penrose E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford (reprint 1995).
 • Volkmann C.K., Tokarski K.O., Grunhagen M. (2010), Entrepreneurship in a European Perspective, Gabler Verlag, Berlin.
 • Wach K. (2015a), Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, Vol. 3, No. 2.
 • Wach K. (2015b), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury, „Przedsiębiorczość −Edukacja”, Vol. 11, s. 12-24.
 • Wach K. (2016), Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. XVII, nr 10, cz. I.
 • Wiklund J., Shepherd D. (2005), Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach, „Journal of Business Venturing”, Vol. 20, No. 1.
 • Zahra S.A. (1996), Governance, Ownership, and Corporate Entrepreneurship: The Moderating Impact of Industry Technical Opportunities, „The Academy of Management Journal”, Vol. 39, No. 6.
 • Zahra S.A. (2005), A Theory of International New Ventures: A Decade of Research, „Journal of International Business Studies”, Vol. 36, No. 1.
 • Żur A., Wałęga A. (2015), Routines Do Matter: Role of Internal Communication in Firm-Level Entrepreneurship, „Baltic Journal of Management”, Vol. 10, No. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ae8e5454-87a9-456c-9bcb-bd4cf4ca3ab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.