Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 266 | 109-120

Article title

Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie

Content

Title variants

EN
Opportunities and challenges for polish agri-food export development to selected asian markets

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach wśród producentów artykułów rolno-spożywczych w Polsce wzrasta zainteresowanie możliwościami eksportu na rynki azjatyckie. Atrakcyjność tych rynków wynika m.in. z wysokiej dynamiki wzrostu popytu na żywność, ich dużych rozmiarów, rosnącej siły nabywczej konsumentów zamieszkujących ten region, a także z procesów liberalizacji handlu między Unią Europejską a niektórymi krajami Azji, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności europejskich dostawców. Celem artykułu jest przeanalizowanie szans i barier w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie oraz zidentyfikowanie kategorii produktów cieszących się największym zainteresowaniem wśród konsumentów w tym regionie. Analiza przeprowadzona w oparciu o studia literatury oraz dane z bazy WITS-Comtrade wykazała dynamiczny wzrost polskiego eksportu niektórych artykułów rolno-spożywczych do tych krajów, ale jednocześnie potwierdziła istnienie licznych barier regulacyjno-administracyjnych, kulturowych i rynkowych.
EN
In recent years, there has been growing interest among Polish exporters of agri-food products in possibilities of exports to Asian markets. Factors which contribute to attractiveness of these markets include among others: high growth rate of demand for food, large market size, increasing purchasing power of consumers in the region, as well as the process of trade liberalization between the European Union and certain Asian countries, which may result in growing competitiveness of European suppliers. The aim of the article was to analyze the opportunities and barriers in Polish exports of agri-food products to selected Asian markets. It also tried to identify categories of products enjoying the highest interest among consumers in the region. The analysis carried out on the basis of studying literature and using data from WITS-Comtrade database showed the dynamic growth of Polish exports of some agri-food products to these countries, but at the same time confirmed the existence of numerous regulatory and administrative barriers as well as market and socio-cultural related barriers.

Year

Volume

266

Pages

109-120

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego

References

  • Bąkowska K., Gniadek J., Kępka H. (2011), Kraje Azji: Korea Południowa, Malezja, Wietnam: rynki zagraniczne dla polskiego biznesu, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  • Hewelke F., Pęczak K., Kim K.Y. (2010), Rynek artykułów rolno-spożywczych w Republice Korei, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu, Seul.
  • Siejka A. (2015), Eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski do Chin i Hongkongu w I półroczu 2015 r., Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Pekinie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, Pekin.
  • Śmigiel J.T. (2014), Szanse i wyzwania dla polskiej branży spożywczej na rynku chińskim, PAIiIZ, Warszawa.
  • [www 1] Gradziuk A. (red.), Rosja nie do zastąpienia? Alternatywne rynki dla polskiego eksportu, http://www.pism.pl/files/?id_plik=19977 (dostęp: 17.08.2015).
  • [www 2] http://eeas.europa.eu/delegations/south_korea/documents/eu_south_korea/fta_ booklet_final_en.pdf (dostęp: 18.08.2015).
  • [www 3] Malezja – trudny, ale perspektywiczny rynek, http://worldfood.pl/malezja/ (dostęp: 17.08.2015).
  • [www 4] Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2014 roku, Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Handel-zagraniczny-artykulamirolno- spozywczymi, (dostęp: 18.08.2015).
  • [www 5] WITS – COMTRADE database, http://www.wits.org (dostęp: 10.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aea86bf0-74dc-43fb-9505-05fbd49d068d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.