Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 242 | 142-166

Article title

Dyskontowanie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: ekonomii behawioralnej, etyki oraz teorii zrównoważonego rozwoju

Content

Title variants

EN
Discounting as an Interdisciplinary Research Subject: Behavioral Economics, Ethics and the Theory of Sustainable Development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule rozważa się implikacje postulatów etyczno-pragmatycznych w zakresie wyceny strumieni wielkości ekonomicznych. Imperatyw respektowania idei trwałości rozwoju społeczno-gospodarczego, z jednej strony, a z drugiej - bogata dokumentacja empiryczna zachowań podmiotów decyzyjnych (ewolucji wycen przyszłych zdarzeń - celów, odwracanie preferencji), prowadzą do podważenia paradygmatu zdyskontowanej użyteczności (Samuelsona-Bergsona).Uchylenie założenia stałości stopy dyskontowej (stacjonarnej niecierpliwości) skutkuje niezgodnością dynamiczną programów - taka jest "cena realizmu" w modelowaniu. Z kolei, implementacja dyskonta wykładniczego do modelu Dasgupty, Heala i Solowa (D-H-S) skutkuje paradoksalnymi konsekwencjami - pogwałceniem idei sprawiedliwości międzypokoleniowej. Odnotowuje się również interakcje biologii i ekonomii ("naśladownictwo mechaniki ogólnoprzyrodniczej" przez rzeczywistość ekonomiczno-społeczną). Po części "eseistycznej" i krótkim przypomnieniu nieklasycznych formuł dyskontowania (hiperboliczne, quasi-geometryczne, CADI) przedstawiono się koncepcje dyskontowania log-normalnego i "nad-hiperbolicznego". Podkreśla się następnie rolę agregacji w dyskontowaniu: agregacja indywidualnych czynników dyskontujących ma stwarzać "pomost" łączący ekonomię behawioralną (skala "mikro"), z problematyką społecznej, międzypokoleniowej stopy dyskontowej (skala "makro"). Jest to operacja uśredniania, determinująca pewny równoważnik (immanentnej) niepewności) wielkości "przyszłych" stóp procentowych (stochastyczne ujęcie scenariuszy rozwoju).
EN
In the article the implications of ethical and pragmatic postulates regarding the evaluation of economic quantities streams are discussed. There are two spheres involving the increasing interest in the above mentioned problems: the general ideas of sustainability of socio-economic development, and the second one, finding their roots in the domain of psychology (based on the large empirical material, evidencing the behavior of various subjects). The special emphasis have been put on the evolutions of evaluation of the "validity" of future events and acts when the time passes (in the extreme cases the preference reversal is observed). These findings lead to rejecting the Samuelson- -Bergson paradigm of exponentially discounted sums of utilities (DU) . The main point is questioning the idea of stationary (constant) discount rate (or - a rate of impatience). However, such a change causes loosing of the dynamic consistency of multi-period plans, which, might be viewed as a price for an adequacy in describing of the real processes. The direct implementation of the geometrical discounting into the Dasgupta- -Heal-Solow (D-H-L) model results in the violation of intergenerational equity (paradoxical consequences concerning long-term consumption paths). The interactions between the economics and the biological benchmarks are also mentioned - "socioeconomic processes mimic biological processes". After "essayistic" part, and the short mentioning non-classic discounting formulas (hyperbolic, quasi-geometric, generalized hyperbolic, "CADI") the so called log-normal and "super-hiperbolic" discounting conceptions are present. Subsequently, the role of aggregation of individuals' discount rates for obtaining the social discount rates is stressed: this average operation makes a "bridge" joining the micro- and macroeconomic areas. It also provides the partial antidote against intrinsic uncertainty, characterizing the future.

Year

Volume

242

Pages

142-166

Physical description

Contributors

References

 • Ainslie G. (1974), Impulse Control in Pigeons, "Journal of Experimental Analysis of Behavior", Vol. 21, s. 485-489.
 • Atkinson G., Dietz S. i Neumayer E., eds. (2007), Handbook of Sustainable Development, Elgar Original Reference, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
 • Arrow K.J. (1951), Social Choice and Individual Values, 1st ed., J. Wiley - Chapman & Hall, New Haven, New York - London.
 • Arrow K.J. (1971), Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publishing, Chicago.
 • Arrow K.J. et al. (1996), Intertemporal Equity, Discounting, and Economic Efficiency [w:] J.P. Bruce, H. Lee i E.F. Haites (eds.), Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Arrow K.J. (1999), Discounting, Morality, and Gaming [w:] P.R., Portney, J.P. Weyant (eds.), Discounting and Intergenerational Equity, Resources for the Future, Washington, D.C.
 • Asheim G. (1996), Ethical Preferences in the Presence of Resource Constraints, "Nordic Journal of Political Economy", No. 23, s. 55-67.
 • Baucells M., Sarin R. (2007), Evaluating Time Streams of Income: Discounting What? "Theory and Decision", No. 63, s. 95-120.
 • Black F., Karasinski P. (1991), Bond and Option Pricing when Short Rates Are Lognormal, :Financial Analysts Journal", Vol. 47, s. 52-59.
 • Bleichrod H., Rohde K., Wakker P. (2009), Non-Hyperbolic Time Inconsistency, ,,Game and Economic Behavior", No. 66, s. 27-38.
 • Cowen T. (1997), Discounting and Restitution. Philosophy and Public Affairs, Spring, Vol. 26, No. 2, s. 168-185.
 • Czerwiński Z. (1992), Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • 13.Dasgupta P., Heal G.M. (1974), The Optimal Depletion of Exhaustible Resources, "Review of Economic Studies", No. 38 (Symposium), s. 331-339.
 • 14.Dasgupta P., Maskin E. (2005), Uncertainly and Hyperbolic Discounting, "The Americal Economic Review", No. 95(4), s. 1290-1299.
 • Ellsberg D. (1961), Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 75, s. 643-669.
 • Graczyk A. (red.) (2007), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Harvey Ch. (1986), Value Functions for Infinite Period Planning, "Management Science", No. 32, s. 1123-1139.
 • Harvey Ch. (1995), Proportional Discounting of Future Costs and Benefits. ,,Mathematics of Operation Research", No. 20, s. 381-399.
 • Herrnstein R. (1961), Relative and Absolute Strength of Response as a Function of Frequency of Reinforcements, ,,Journal of Experimental Analysis of Behavior", No. 4, s. 267-272.
 • Hirshleifer J. (1977), Economics from a Biological Viewpoint, "Journal of Law and Economics", Vol. 20, s.1-52,
 • Koopmans T.C., Stationary Ordinal Utility and Impatience, ,,Econometrica" 1960, No. 28, s. 287-309.
 • Laibson D. (1997), Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, ,,Quarterly Journal of Economics", No. 62, s. 443-479.
 • Laslett P., Fishkin J., eds. (1972), Justice between Age Groups and Generations, Yale University Press, New Haven - London.
 • Laibson D. (1997), Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, ,,Quarterly Journal of Economics", No. 62, s. 443-479.
 • Loewenstein G. i Elster J., eds. (1992), Choice Over Time, Russell Sage, New York.
 • Loewenstein G. i Prelec D. (1992), Anomalies in Intertemporal Choice: Evidence and an Interpretation, ,,Quarterly Journal of Economics", No. 107, s. 573-597.
 • Marglin S. (1962), The Social Rate of Discount and the Optimal Rate of Investment, "Quarterly Journal of Economics", s. 95-111.
 • Mazur J. (1987), An Adjusting Procedure for Studying Delayed Reinforcement [in:] M. Commins, J. Mazur, J. Nevin, H. Rachlin (eds.), "Quantitative Analyses of Behaviour", No. 5, s. 55-73.
 • Newell R., Pizer W. (2001), Discounting the Distant Future: How Much Do Uncertain Rates Increase Valuations? "Journal of Environment. Economics and Management", No. 46, s. 52-71.
 • Nocetti D., Jouini E., Napp C. (2008), Properties of the Social Discount Rate in a Benthamite Framework with Heterogeneous Degrees of Impatience, "Management Science", No. 54(10), s. 1882-1886.
 • O'Donog'hue T., Rabin M. (1999), Doing It Now or Later, "The Americal Economic Review", No. 89(1), s. 103-124.
 • Portney P.R., Weyant J.P., eds. (1999), Discounting and Intergenerational Equity, Resources for the Future, Washington, DC.
 • Prelec D. (1989), Decreasing Impatience: Definition and Consequences, Working Paper, No. 90-015, Harvard Business School, Boston.
 • Prelec D. (2004), Decreasing Impatience: A Criterion for Non-stationary Time Preference and ,,Hyperbolic" Discounting, ,,Scandinavian Journal of Economics", No. 106, pp. 511-532.
 • Price C. (1993), Time, Discounting, and Value, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Rachlin H., Green L. (1972), Commitment, Choice and Self-Control, "Journal of Experimental Analysis and Behavior", No. 17, s. 15-22.
 • Ramsey F.P. (1928), A Mathematical Theory of Saving, ,,Economics Journal", No. 38, s. 543-559.
 • Rawls J. (1970), The Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford.
 • Reinschmidt K. (2002), Aggregate Social Discount Rate Derived from Individual Discount Rates, "Management Science", No. 48(2), s. 307-312.
 • Roemer J., Suzumura K., eds. (2007), Intergenerational Equity and Sustainability, Palgrave Publishers, Macmillan, London.
 • Robson A. (2001), The Biological Basis of Economic Behavior, "Journal of Economic Literature", No. 39, s. 11-23.
 • Roemer J., Suzumura K. (2007), Intergenerational Equity and Sustainability, Palgrave Macmillan, Houndmils-Basingstoke-Hampshire.
 • Rybicki W. (2010a), O realokacji dóbr i sprawiedliwości międzypokoleniowej [w:] M. Kulesza, W. Ostasiewicz (red.), Pragmata Tes Oikonomias, vol. IV, AJD, Częstochowa, s. 110-132.
 • Rybicki W. (2010b), O sprawiedliwości międzypokoleniowej (nota bibliograficzna), [w:] J. Pociecha (red.), Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 141-155.
 • Rybicki W. (2011), Sprawiedliwość międzypokoleniowa i "kłopoty z dyskontowaniem przyszłości" [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, z. 4/8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 151-165.
 • Rybicki W. (2012), Discounting and Ideas of Intergenerational Equity and Sustainability, "Operations Research and Decisions", No. 22(1), s. 63-84.
 • Rybicki W. (2014), Modelowanie preferencji a zagadnienia zrównoważonego(trwałego) rozwoju, "Studia Ekonomiczne", nr 178, s. 127-159.
 • Samuelson P. (1937), A Note on Measurement of Utility, "Review of Economic Studies", IV, 2, s. 155-161.
 • Sidgwick H. (1907), The Methods of Ethics, 7th edition, Macmillan, London.
 • Sikora R.J., Barry B., eds. (1978), Obligations to Future Generations, Temple, Philadelphia.
 • Solow R.M. (1974), Intergenerational Equity and Exhaustible Resources, "The Review of Economic Studies", Symposium, s. 29-45.
 • Special Issue on Discounting Dilemmas, "Journal of Risk and Uncertainty" 2008, Vol. 37, No. 2/3.
 • Special Issue on Sustainability (2010), "Mathematical Social Sciences", Vol. 59, Iss. 2.
 • Strotz R.M. (1955), Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, ,,The Review of Economic Studies", No. 23, s. 165-180.
 • Weitzman M. (1998), Why the Far - Distant Future Should Be Discounted at Its Lowest Possible Rate, "Journal of Environmental Economic and Management", No. 36, s. 201-208.
 • Weitzman M. (2001), Gamma Discounting, "American Economic Review", No. 91, s. 260-271.
 • Zeckhauser R., Kip Viscussi W. (2008), Discounting Dilemmas: Editor's Introduction, "Journal of Risk and Uncertainy", Vol. 37, No. 2/3, Special Issue on Discounting Dilemmas, s. 96-106.
 • [www 1] http://www.pte.pl/kongres/referaty/Rybicki Wojciech/Rybicki Wojciech% 20 RZECZ O DYSKONTOWANIU CZYLI MEANDRY EKONOMII BEHAWIORALNEJ, ETYKI I TEORII ZR % 93WNOWA ONEGO TRWA EGO ROZW.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5603

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aeb5b655-49ad-44f6-bc8e-d13bdc2cffd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.