Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 237 | 50-69

Article title

Wielokryterialne harmonogramowanie projektu w przypadku rozmytych czasów trwania czynności

Content

Title variants

EN
Multiple Criteria Project Scheduling with Activity Fuzzy Duration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W praktyce zarządzania projektami mamy do czynienia z niezwykłą dynamiką działań i warunków, które prowadzą do niepewności informacji i danych. Dlatego też stosowanie podejścia opartego na liczbach rozmytych do harmonogramowania projektu zdaje się być zasadne. W artykule tym podejście oparte na liczbach rozmytych zostanie zastosowane do problemu wielokryterialnego harmonogramowania projektu. Celem opracowania jest budowa wielokryterialnego modelu harmonogramowania projektu uwzględniającego dwa kryteria: minimalizacji czasu trwania projektu oraz maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Stosowanym parametrem rozmytym zadania będzie czas trwania czynności, który zostanie przedstawiony jako trapezowa liczba rozmyta. Zaproponowana zostanie adaptacja metody przeszukiwania z tabu celem rozwiązania tak postawionego problemu.
EN
Planning is one of the most important aspect in project management. Plan defines goals, activities and timeframe for project realization. To define project timeframe, project schedule needs to be prepared. In real life applications project managers have to deal with dynamic environment and uncertainty. In this situation deterministic approach for project planning brings a risk for project timely completion. This is the reason for using fuzzy numbers in project scheduling problem. In this paper fuzzy based approach was used for multiple criteria project scheduling problem. The purpose of this paper is to build fuzzy multiple criteria mathematical model with two objectives: project time minimization and NPV maximization. Activities duration will be presented as fuzzy numbers

Year

Volume

237

Pages

50-69

Physical description

Contributors

References

 • Bansal A. (2011), Trapezoidal Fuzzy Numbers (a,b,c,d): Arithmetic Behavior, "International Journal of Physical and Mathematical Sciences", (2)1, s. 39-44.
 • Błaszyk P., Błaszyk T., Kania M.B. (2011), Theoretical Foundations of Fuzzy Bicriterial Approach to Project Cost and Schedule Buffer Sizing, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science.
 • Castro-Lacouture D., Süer G.A., Gonzalez-Joaqui J., Yates J.K. (2009), Construction Project Scheduling with Time, Cost, and Material Restrictions Using Fuzzy Mathematical Models and Critical Path Method, "Journal of Construction Engineering and Management", No 135, s. 1096-1104, ASCE.
 • Freeman R.J. (1960a), A Generalized PERT, "Operations Research", 8, s. 281-286.
 • Freeman R.J. (1960b), A Generalized Network Approach to Project Activity Sequencing, "IRE Transactions on Engineering Management", 7, s. 103-107.
 • Hapke M., Jaszkiewiecz A., Słowiński R. (1988), Interactive Analysis of Multiplecriteria Project Scheduling Problems, "European Journal of Operational Research", 107, s. 315-324.
 • Klein Y., Langholz G. (1998), Multi-Criteria Scheduling Optimization Using Fuzzy Logic. Systems, Man, and Cybernetics, IEEE International Conference.
 • Kulejewski J., Ibadov N., Zieliński B. (2011), Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w harmonogramowaniu robot budowlanych metodą łańcucha krytycznego, Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr 2(3), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s. 331-338.
 • Lambrechts O., Demeulemeester E., Herroelen W. (2007), Proactive and Reactive Strategies for Resource-constrained Project Scheduling with Uncertain Resources Availabilities, Springer.
 • Nematian J., Eshghi K., Eshragh-Jaromi A. (2010), A Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Fuzzy Random Duration, "Journal of Uncertain Systems".
 • Pan H., Willis R.J., Yeh C.H. (2001), Resource-constrained Project Scheduling with Fuzziness, Proceedings of 2001 WSES International Conference on Fuzzy Sets and Fuzzy Systems (FSFS '01).
 • Soltani A., Haji R. (2007), Project Scheduling Method Based on Fuzzy Theory, "Journal of Industrial and Systems Enigeering", No 1, s. 70-80.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aeec3ecc-db7b-4cd8-8957-4cac23caf485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.