PL EN


2016 | 280 | 58-68
Article title

Znaczenie wiedzy w procesie Umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The role of knowledge in internationalization of small- and medium-sized enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dotychczasowe badania wskazują, iż jedną z głównych barier w procesie umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest brak odpowiedniej wiedzy. Wiedzę w kontekście umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa można analizować na różnych płaszczyznach. Wyróżnia się różne rodzaje wiedzy (np. wiedza o umiędzynarodowieniu, wiedza rynkowa, wiedza technologiczna) oraz różne źródła jej pozyskiwania. Literatura wskazuje na fundamentalne znaczenie wiedzy i doświadczenia właściciela/menedżera w procesie umiędzynarodowienia małych przedsiębiorstw. Artykuł na podstawie przeglądu literatury i syntezy dotychczasowych badań empirycznych przedstawia różne podejścia do badania wiedzy w procesie umiędzynarodowienia MŚP.
EN
Previous studies indicate, that one of the main barriers in the process of internationalization of small- and medium-sized enterprises (SMEs) is the lack of appropriate knowledge. Knowledge, in the context of the internationalization, can be analysed at various levels, including considering different types of knowledge (e.g. internationalization knowledge, market knowledge), and various sources of knowledge acquisition. The academic literature indicates the fundamental importance of knowledge and experience of the owner/manager in the internationalization of small businesses. Based on a review of literature and previous empirical research the paper presents different approaches to the investigation of knowledge in the context of the internationalization of SMEs.
Year
Volume
280
Pages
58-68
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania . Instytut Ekonomii i Informatyki
author
 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania . Instytut Ekonomii i Informatyki
References
 • Babińska D. (2011), Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących, "International Journal of Management and Economics", No. 32.
 • Babińska D. (2013), The Role of Knowledge in the Internationalization Process of Firms - A Review of Selected Research Literature, "Journal of Economics and Management", Vol. 14
 • Basly S. (2007), The Internationalization of Family SME: An Organizational Learning and Knowledge Development Perspective, "Baltic Journal of Management", Vol. 2, No. 2.
 • Blomstermo A., Eriksson K., Lindstrand A., Sharma D.D. (2004), The Perceived Usefulness of Network Experiential Knowledge in the Internationalizing Firm, "Journal of International Management", Vol. 10, No. 3.
 • Bohata M., Mladek J. (1999), The Development of the Czech SME Sector, "Journal of Business Venturing", Vol. 14, No. 5/6.
 • Brennan L., Garvey D. (2009), The Role of Knowledge in Internationalization, "Research in International Business and Finance", Vol. 23, No. 2.
 • Casillas J.C., Barbero J.L., Sapienza H.J. (2015), Knowledge Acquisition, Learning, and the Initial Pace of Internationalization, "International Business Review", Vol. 24, No. 1.
 • Eriksson K., Johanson J., Majkgard A., Sharma D.D. (1997), Experiential Knowledge and Cost in the Internationalization Process, "Journal of International Business Studies", Vol. 28, No. 2.
 • European Commission (2015), Internationalisation of European SMEs. Final Report, Ref. Ares 1816861 - 29/04/2015.
 • Fletcher M., Harris S. (2012), Knowledge Acquisition for the Internationalization of the Smaller Firm: Content and Sources, "International Business Review", Vol. 21, No. 4.
 • Fletcher M., Harris S., Richey Jr. R.G. (2013), Internationalization Knowledge: What, Why, Where, and When? "Journal of International Marketing", Vol. 21, No. 3.
 • Hilmersson M. (2014), Experiential Knowledge Types and Profiles of Internationalising Small and Medium-sized Enterprises, "International Small Business Journal", Vol. 32, No. 7.
 • Huber G.P. (1991), Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures, "Organization Science", No. 2.
 • Jemielniak D. (2012), Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Leonidou L. (2004), An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development, "Journal of Small Business Management", Vol. 42, No. 3.
 • Lloyd-Reason L., Mughan T. (2002), Strategies for Internationalisation within SMEs: The Key Role of the Owner-manager, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 9, No. 2.
 • Love J.H., Roper S., Zhou Y. (2015), Experience, Age and Exporting Performance in UK SMEs, "International Business Review", http://dx.doi.org/10.1016/ j.ibusrev.2015. 10.001 (dostęp: 19.04.2016).
 • Mejri K., Umemoto K. (2010), Small- and Medium-sized Enterprise Internationalization: Towards the Knowledge-based Model, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 8, No. 2.
 • Mikołajczyk B., Zabłocki Ł. (2011), Internacjonalizacja jako dźwignia wzrostu pozycji konkurencyjnej MSP, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 247.
 • Musteen M., Datta D.K., Butts M.M. (2013), Do International Networks and Foreign Market Knowledge Facilitate SME Internationalization? Evidence From the Czech Republic, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38, No. 4.
 • Nowiński W., Nowara W. (2011), Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 • Peschken T., Shukla P., Lennon J., Rate S. (2016), The Role of Information Alignment and Entrepreneurial Traits on SME Internationalization. A Conceptual Framework, "Management Research Review", Vol. 39, No. 2.
 • Toulova M., Votoupalova M., Kubickova L. (2015), Barriers of SMEs Internationalization and Strategy for Success in Foreign Markets, "International Journal of Management Cases", Vol. 17, No. 1.
 • Unha C.S.G., Campos R.P. (2012), The Internationalization of Micro and Small Companies From Knowledge-Management Standpoint: A Multiple Case Study in Brazil, 9th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, Bogotá.
 • Xie Y.H., Suh T. (2014), Perceived Resource Deficiency and Internationalization of Small- and Medium-sized Firms, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 12, No. 3.
 • Zahra S.A., Ucbasaran D., Newey L.R. (2009), Social Knowledge and SMEs' Innovative Gains from Internationalization, "European Management Review", Vol. 6, No. 2.
 • Zhou L. (2007), The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Foreign Market Knowledge on Early Internationalization, "Journal of World Business", Vol. 42, No. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-af12a66f-4d56-42f0-8e09-bc364b74809a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.